70b, Vinding by, Vinding, pr. 06-07-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

70b, Vinding by, Vinding

Adresse

Vindingvej 131
7100 Vejle

Bondehus med stråtag.

Tinglyst areal 644 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er et fritliggende enfamilieshus beliggende i hyggelige Gl. Vinding, i udkanten af Vejle. Ejendommen er beliggende i byzone og ifølge BBR-ejermeddelelsen er ejendommen opført i år 1850 og ombygget i år 1977. Ydermurene er opført i hvidpudset bindingsværk, og taget er stråtækt. Ejendommens småsprossede vinduer er af nyere dato.

På ejendommen findes et fritliggende enfamilieshus i en etage, men med udnyttet tagetage samt carport og et træskur som er opført i 1977.

Ejendommens areal er ifølge tingbogen 644 m², heraf vej 0 m². Det samlede bygningsareal udgør ifølge BBR-ejermeddelelsen 97 m² og 131 m² beboelse, hvoraf 34 m² udgør en udnyttet tagetage og 16 m² udhus/skur.

Indretning m.v.

Huset er et gammelt charmerende bondehus fra 1850, med småsprossede vinduer, stråtækt tag med kragtræ på rygningen og lave lofter i underetagen. De 131 m2 beboelse er fordelt på en stueetage og en udnytte tagetage. Ydermurene fremstår flere steder indvendigt med mørke plamager ved soklen.

Der er lavt til loftet i en del af ejendommen.

Hoveddøren leder ind til en lille entré i stueetagen i centrum af huset. Herfra er der adgang til stuen og en trappe til overetagen. Entréens vægge er beklædt med hvidmalede brædder, ligesom loftet, som er åbent op til overetagen. Gulvet er med mørke klinker.

Ved siden af entreen finder man en sydvestvendt stue og køkken i et stort åbent rum. Stuen og køkkenet fremstår med et nyere lyst trægulv, hvide bræddelofter med fritlagte spær og hvidmalede træpaneler på væggene. Køkkenets inventar er i fyrretræ og er af ældre dato. Bordpladen er i hvid laminat. Hårde hvidevarer er ligeledes af ældre dato, men fremstår funktionsdygtige. Her forefindes komfur af mærket Asko, opvaskemaskine af mærket Whirlpool, køleskab af mærket Scan Cool og emhætte af mærket Thermex.

Fra køkkenet er der adgang til en fordelingsgang, som mod nord hænger sammen med et bryggers, som er tilbygget bondehuset i 1977. I gangen er gulvene i lyse sandfarvede klinker, væggene er tapetserede og hvidmalede, og lofterne er de samme hvide bræddelofter som størstedelen af huset.

Fra fordelingsgangen er der adgang til et mindre gæstebadeværelse, hvor gulve og vægge er beklædt med brune klinker af ældre dato, mens loftet er hvide brædder. Det vides ikke, om toilettet er fuldt funktionsdygtigt. Ved siden af gæstetoilettet findes husets centrale badeværelse. Gulvet er her i samme lyse klinker som gangen og bryggerset, og samme tapetserede hvide vægge. Loftet er hvide brædder. Toilet, håndvask og brusearmatur er af nyere dato.

Bryggersets endevæg mod nord er med hvidmalede klinker på den nederste halvdel, som også delvist er blotlagt, da der tidligere har været et indbygget bord, skabsinventar eller lignende, som nu er fjernet.

Ved siden af badeværelset og med adgang fra bryggerset er der et mindre disponibelt rum/teknikrum, hvori ejendommens gasfyr og varmtvandsbeholder er placeret. Loftet er her et hvidmalet pladeloft. Væggene er tapetserede og hvidmalede, ligesom gulvet er belagt med lyse klinker.

Fra fordelingsgangen er der også adgang til to sydøstvendte værelser, begge med nyere, lyst trægulv og hvidt plankeloft samt hvide tapetserede vægge. Det ene værelse har ingen dør.

I tagetagen finder man, oven for trappen fra entréen, et åbent repos med skråvægge og lofter i hvide brædder. Gulvet er samme lyse trægulv som i stuen og værelserne. I reposet er der indrettet indbyggede skabe i den ene side under skråvæggen. Fra reposet er der adgang til en overdækket altan mod nordøst. Underlaget fremstår her som ubeskyttet tagpap, og det er usikkert om altanen kan anvendes som den fremstår nu. Fra reposet er der også adgang til husets største værelse mod sydvest. Værelset er indrettet med samme lyse trægulve samt skråvægge og lofter i hvide brædder. Her er flere indbyggede skabe.

Ejendommens tilbygning fra 1977 fremstår ikke i god stand. Taget er dækket af tagpap, men det fremstår med plastik inddækning over bryggerset, hvilket indikerer en utæthed eller en igangværende reparation.

I tilknytning til huset er der opført en carport med et indbygget skur på 16 m² ud mod haven. Denne sekundære bygning er opført i sortmalet træ og er i ringe stand. Taget er i gennemsigtigt PVC.

Huset og skuret omkranses af flisebelagt terrasse. Denne fremstår opvokset og trænger til vedligehold. Ved siden af skuret og terrassen mod sydøst er den enkle have anlagt med græsplæne, en enkelt løvtræ og en ældre hæk. Mod sydvest er der anlagt et bed med rododendronbuske. Haven fremstår generelt opvokset og trænger til vedligehold.

Ejendommen trænger til en kærlig hånd, herunder fremstår stråtaget i dårlig stand.

Ejendommen er registeret som en lettere forurenet bygrund.

Aktionskøber gøres udtrykkeligt opmærksom på, at den vedlagte tilstandsrapport og energimærke er indhentet via ejendomsdatarapporten og er af ældre dato. Tilstandsrapporten er derfor ikke retvisende og er ikke udtryk for ejendommens stand. Rapporterne vedlægges alene til orientering. Rekvirenten indestår ikke for oplysningernes rigtighed.

Forsyning

Ejendommen opvarmes med naturgas. I henhold til BBR-ejermeddelelsen er der et etkammer fyr på ejendommen.

Ejendommen forsynes med vand fra privat, alment vandforsyningsanlæg og har afløb til spildevandforsyningens renseanlæg.

Antenneforhold er ukendte.

Indefrysning af ejendomsskat.

Ifølge ejendomsdatarapporten og ejendomskattebilletten indfryses grundskyld på ejendommen.

Det bemærkes, at ovennævnte beskrivelse er baseret på ejendomsdatarapporten, udskrift af BBR-registeret og en besigtigelse af ejendommen den 28.05.2019, hvorfor undertegnede ikke indestår for oplysningernes rigtighed. Registreringen i BBR-registeret skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften fra BBR-registeret er derfor ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6407.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 401200, heraf grundværdi kr. 1200000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Anne Rørbæk Jensen, Ulrik Herman Hermansen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Realkredit Danmark A/S v/advokat Anne Glintborg Fog
Codex Advokater
Vitus Berings Plads 5
8700 Horsens

Auktionsbekendtgører

Codex Advokater

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-08-15 kl. 10:20
Retten i Kolding
Mødelokale H
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Codex Advokater

Vitus Berings Plads 5
8700 Horsens

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6407

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 480.000.

Retskreds

AS 7-163/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-07-07 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.