621, Emmerlev Ejerlav, Emmerlev, pr. 06-07-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

621, Emmerlev Ejerlav, Emmerlev

Adresse

Emmerlevvej 5
6280 Højer

567, Emmerlev Ejerlav, Emmerlev

Adresse

Emmerlevvej 5
6280 Højer

Tinglyst areal 26.268 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er opført i røde mursten og med stråtag.

Ejendommen består af stuehus, der er sammenbygget med en staldbygning.

Bygning 1 er i henhold til BBR opført i 1860 med om- og tilbygning i 1962. Bebygget areal udgør 104 m².

Bygning 2 er opført i 1860 med om- og tilbygning i 1962 med et bebygget areal på 81 m². Bygning 1 og 2 er bygget sammen. Der er nyt stråtag på ejendommen i 1995.

Stuehusdelen består i stueetagen af bryggers/fyrrum med et oliefyr med olietank stående i stalden, køkken, hvor der er hvidevarer, opvaskemaskine, Blomberg ovn, Blomberg køleskab samt emhætte formentlig Blomberg. Endvidere er der keramisk kogeplade, mrk. Blomberg. I køkkenet er der køkkenø. Endvidere spisestue og opholdsstue med brændeovn. Endvidere er der hovedindgang og i tilslutning til hovedindgangen er der badeværelse, kontorværelse og soveværelse samt yderligere et værelse. Herudover er der yderligere i stueetagen lavet to værelser og yderligere et badeværelse. I stueetagen er endvidere entre. I tilknytning til stueetagen er der udgang til stor terrasse i haven.

Ovenover stueetagen er der stort loftsrum som er uudnyttet.

Sammenbygget med stuehuset er der en stald. Oven over staldbygningen er der også en delvis uudnyttet tagetage, som formentlig har været anvendt i forbindelse med landbrugsdriften. I den pågældende staldbygning har ejeren ifølge lejeren en del bohave opmagasineret. Bygning 3 er opført i 1860 med et bebygget areal på 123 m².

Ud over beboelsesbygningen med tilbygget staldbygning er der som udhus yderligere en muret staldbygning til hestebokse, bygning 4, i henhold til BBR opført i 1860 med et bebygget areal på 52 m² tilbygget en ladebygning af træ, bygning 5, i henhold til BBR opført i 1923 med et bebygget areal på 34 m².
Dele af hesteboksene tilhører lejeren.

Rundt om ejendommen er der 2 mindre jordtilliggender, herunder jordtilliggende, der formentlig er forpagtet ud til nabo. Ifølge lejeren er det med forpagteren aftalt udløb til efteråret, hvorefter der skal sås græs. Forpagteren har p.t. tilsået arealet med korn. Et lille jordtilliggende er med græs.

Den i BBR benævnte bevaringsværdige kornsilo på 20 m² ses ikke til stede på ejendommen.

Vandforsyning er privat, alment vandforsyningsanlæg og afløbsforhold er afløb til spildevandsforsyningens rensningsanlæg.

Ejendommen er udlejet. Lejekontrakt er vedlagt salgsopstillingen. Der betales husleje kr. 8.500 pr. måned. Der er indbetalt kr. 25.500 i depositum og kr. 8.500 i forudbetalt leje, i alt kr. 34.000.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.

Denne beskrivelse sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 02.07.2019.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registeret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 91900, heraf grundværdi kr. 1200000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Vibeke Lissi Burkarl Madsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Jyske Realkredit A/S
Buch Advokatfirma
Hansborggade 30
6100 Haderslev

Auktionsbekendtgører

Advokat Jens Erik Skovvang

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-08-12 kl. 10:00
Retten i Sønderborg
Retssal 8
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Jens Erik Skovvang
Buch Advokatfirma
Hansborggade 30
6100 Haderslev

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Jens Erik Skovvang
Buch Advokatfirma
Hansborggade 30
6100 Haderslev

Ekstra bemærkninger

Salgsopstilling og fotos kan ses på internetadressen www.itvang.dk Besigtigelse af ejendommen kan aftales på tlf. 73221721.

Retskreds

AS nr. 6-194/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-07-07 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.