12a, Bøstrup by, Bøstrup, pr. 10-07-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

12a, Bøstrup by, Bøstrup

Adresse

Bøstrup Strandvej 30
5953 Tranekær

Tinglyst areal 852 m², heraf vej 0 m².

Ifølge BBR. Generel beskrivelse:

Bygning 1.
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus), opført i 1870, til-/ombygning 1993. Ydervæggene består af: mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale består af: fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal på 126 m², samlet tagetageareal 27 m² (det er dog ikke muligt at komme op på loftet). 1 bad og toilet.

Vand og afløb:
Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg.
Afløbsforhold: Øvrige renseløsninger: Mekanisk ved direkte udledning.
Påbud om forbedret rensning: Skal tilsluttes spildevandsforsyningsselskab, dato 14.08.2014.

Energioplysninger:
Varmeinstallation: Elovne, elpaneler.
Opvarmningsmiddel: Elektricitet.
Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign.)

Bygning 2.
Udhus på 40 m² opført i 1900. Ydervægges materiale: mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.).

Bygning 3.
Carport på 16 m² opført i 1996. Ydervægges materiale: Træbeklædning, tagdækningsmateriale: Built-up.
Beregningsprincip for areal af carport: Carportarealet er målt ½ meter inde på åbne sider.

Ifølge besigtigelse:

Udvendigt fremstår ejendommen i OK stand. Indvendigt er der fugtskader og den modernisering der har været, er ikke færdiggjort.

En køber gøres desuden opmærksom på eventuelle udgifter til udskiftning af overtryksventil eller varmtvandsbeholder, som er placeret i kælderen. I forbindelse med lukning af strømmen er beholderen blevet utæt, og det er derfor uvist, om der skal ske delvis eller hel udskiftning heraf.

Ejendommen er ikke opmålt i forbindelse med auktionen. En køber bør derfor efterprøve de oplyste kvadratmeter i BBR.

Eventuelle budgivere opfordres til at besigtige ejendommen inden budgivning.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6391.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 56600, heraf grundværdi kr. 490000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Laila Hansen, Benny Eigil Hansen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Realkredit Danmark A/S v/advokat Jesper Laage Kjeldsen
Borch Advokater
Brogade 7
5900 Rudkøbing

Auktionsbekendtgører

Borch Advokater

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-08-01 kl. 09:30
Retten i Svendborg
Mødelokale 15
Christiansvej 41
5700 Svendborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Borch Advokater

Brogade 7
5900 Rudkøbing

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Svendborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6391

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 1. Fremvisning af ejendommen kan ske onsdag den 31.07.2019 kl. 14.00, dog kun efter forudgående tilmelding til kontoret på tlf. 62210101 eller på mail til post@borch-advokater.dk. Hvis der ingen tilmeldinger er, vil fremvisningen ikke blive gennemført.

Retskreds

AS 7-86/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-07-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.