Skinny Fat IVS, cvr: 38201298, pr. 13-08-2019

Ved dekret af 2019-08-05 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

Skinny Fat IVS
CVR-nr. 38201298

Adresse

Westend 22, 2
1661 København V

Sagsnr. K 3063/19-K

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.08.2019.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 28.11.2018.

Likvidator har været udmeldt den 17.07.2019.

Som kurator er udpeget advokat Gunvor Sundgaard Happe, Amagertorv 11, 1160 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.08.2019.

Retskreds: Sø- og Handelsretten

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.