11ap, Gl. Arnborg by, Arnborg, pr. 13-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

11ap, Gl. Arnborg by, Arnborg

Adresse

Præstelunden 27
7400 Herning

Rødstenshus beliggende på stor privat grund.

OBS: Ejendommen opråbes ved et 1. opråb til salg med respekt af samtlige tinglyste byrder og servitutter samt med respekt af utinglyst lejekontrakt. Herefter opråbes ejendommen ved et 2. opråb til salg med respekt af samtlige tinglyste byrder men med tilsidesættelse af utinglyst lejekontrakt. Er det højeste bud, der fremkommer ved det 2. opråb højere end eller lig med det bud, der fremkommer ved 1. opråb, antages buddet afgivet ved det 2. opråb.

Arnborg er en landsby centralt placeret mellem Herning og Brande og blot 15 minutters kørsel fra Herning. Arnborg har mange foreninger, et spejderhus, et velholdt forsamlingshus og et hjemstavnshus som indeholder et lille naturcenter og et lokalarkiv.

Herudover er Arnborg knudepunkt for en række oplandsveje. Mod syd er der forbindelse til Brande, mod nord til Ikast og Herning, mod vest til Fasterholt og motorvejen og mod øst til hovedvej A13. Indfaldsvejene samles alle i den store rundkørsel ved Skovbjergvej og Greenvej.

Ejendommen er beliggende i et roligt boligområde for enden af en blind vej. Det tinglyste areal udgør iflg. tingbogen 1.936 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er opført i 1902 og til-/ombygget i 1962. Ejendommen er opført i mursten med tag af eternit, jf. BBR. Det bebyggede areal er på 140 m². Garagen har et bebygget areal på 88 m² jf. BBR.

Udefra er der tale om et rødt murstenshus med tilhørende/sammenhængende garage. Der er tagplader på hele ejendommen. Standen af disse kendes ikke.

De 140 m² er fra husets første udvendige dør inddelt i en mindre gang med direkte adgang til køkkenet. Herfra er der adgang til husets stue. Går man fra indgangen og til venstre ad gangen, finder man et værelse på højre side og ligefrem husets egentlige entre. Herfra er der adgang til et mindre viktualierum, et badeværelse og to værelser. Derudover er der adgang til garagen. Der er fra garagen adgang til loftet.

Ifølge BBR-meddelelsen forefindes der to olietanke på ejendommen - en over og en under terræn - men placeringen af disse er usikker. Ifølge BBR-meddelelsen opvarmes ejendommen med fast brændsel, og ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der i garagen er installeret et pillefyr. Det vides dog ikke, om fyret er funktionsdygtigt.

Huset er med trælofter (bortset fra to værelser, hvor der ligger nogle plader). Derudover er der klinker i entre og bad. Stue og køkken har træ/laminat-gulv, mens et værelse er med gulvtæppe og de to øvrige værelser med (angiveligt) linoleum.

Huset er ikke beboet. Det er ryddet indvendigt, og have m.v. vidner om, at der ikke har været nogen i ejendommen i en længere periode.

Bag garagen er en swimmingpool i haven, som dog ikke ser ud til at have været anvendt nyligt.

Der foreligger en tilstandsrapport samt elinstallationsrapport fra 2013, men det er ikke blevet rekvirenten oplyst, om der er sket udbedring af de anmærkninger, som fremgår heraf.

Der foreligger et gyldigt energimærke fra 2013 med karakteren F.

Der gøres opmærksom på, at der for 180 m² af ejendommens grundstykke er indgået en lejekontrakt med pligt til overdragelse til lejer i forbindelse med salg af ejendommen. Se den vedhæftede lejekontrakt i salgsopstillingen.

Ejendommen anvendes til beboelse, er beliggende i byzone og er beliggende ud til offentlig vej.

Som afløbsforhold er der registreret, at der er afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg, jf. ejendomsdatarapporten. Det er tillige anført at vandforsyningen for ejendommen er alment vandforsyningsanlæg. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Ejendommen er beliggende indenfor en spildevandsplan med kloakopland vedtaget (separatkloakering) jf. ejendomsdatarapporten.

Jf. ejendomsdatarapporten er der for ejendommen mulighed for kollektiv varmeforsyning, og matrikelnummeret er beliggende i et forsyningsområde med fjernvarme. Der er i området forsyningsforbud mod el.

Der er ingen lokalplaner for ejendommen. Kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på kommunens hjemmeside.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6417

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 319100, heraf grundværdi kr. 880000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Marianne Munk Bæk

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Herning Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-27 kl. 11:00
Retten i Herning
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Herning og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6417

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 20.09.2019 kl. 09.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6417 OBS: Ejendommen opråbes ved et 1. opråb til salg med respekt af samtlige tinglyste byrder og servitutter samt med respekt af utinglyst lejekontrakt. Herefter opråbes ejendommen ved et 2. opråb til salg med respekt af samtlige tinglyste byrder men med tilsidesættelse af utinglyst lejekontrakt. Er det højeste bud, der fremkommer ved det 2. opråb højere end eller lig med det bud, der fremkommer ved 1. opråb, antages buddet afgivet ved det 2. opråb.

Retskreds

AS 78/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.