20dv, Bønnerup by, Hemmed, pr. 15-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

20dv, Bønnerup by, Hemmed

Adresse

Møllevej 7
8585 Glesborg

Beboelse med autoværksted.

Denne ejendomsbeskrivelse er baseret på offentlige registre samt en ikke-sagkyndig besigtigelse af ejendommen foretaget den 01.07.2019. Auktionskøbere opfordres til selv at foretage besigtigelse af ejendommen forud for auktionen.

Den på auktion værende ejendom består af et mindre enfamilieshus/feriehytte, og en del af et værksted/lagerhal vedrørende matriklen/adressen ved siden af.

Ejendommen er beliggende i Bønnerup Strand, cirka 22 km nord for Grenå. Transporttiden til Grenå i bil er ca. 20 minutter. Ejendommen er beliggende i nærheden af strand og havn og er i et område, hvor der også ligger andre feriehuse. Der foreligger fra kommunens side planer om yderligere udvikling af Bønnerup Strand og Havn.

Det samlede areal udgør ifølge tingbogen 860 m², heraf 0 m² vej.

Ifølge BBR-meddelelsen har boligen et samlet boligareal på 68 m², og der ifølge BBR-meddelelsen derudover et udhus på 18 m². Der er som nævnt bag ved fritidshuset desuden opført en lagerhal, som umiddelbart ikke fremgår af BBR-meddelelsen.

Der er drevet mekanikerværksted fra matriklen ved siden af/i sammenhæng med, hvorfor der potentielt kan være forurenet jord fra tidligere drift af mekanikerværkstedet. Ejendommen trænger generelt til en oprydning og renovering.

Bygningerne på ejendommen er ifølge BBR-meddelelsen opført i træbeklædning og tagdækningsmaterialet er fibercement, herunder asbest. Der befinder sig på ejendommen muligvis en beskyttet naturtype i form af et overdrev.

Ifølge BBR-meddelelsen sker der vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg, og afløb sker til spildevandsforsyningens renseanlæg. Ifølge BBR-meddelelsen er varmeinstallation i form af centralvarme fra eget anlæg, og opvarmningsmidlet er flydende brændsel. Der er ifølge BBR-meddelelsen olietanke på ejendommen, hvoraf den ene ifølge BBR-meddelelsen er afblændet.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Særligt vilkår:

Ejendommene Møllevej 7, 8585 Glesborg og Møllevej 9, 8585 Glesborg bortsælges på auktion ved samlet kumulativt opråb.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6696

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 176300, heraf grundværdi kr. 510000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Karsten Nielsen under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Kurator advokat Lars Grøngaard v/advokat Christian Clausen Christensen
Gorrissen Federspiel
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Gorrissen Federspiel

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-11 kl. 09:30
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Gorrissen Federspiel

Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6696

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 03.09.2019 kl. 15.00. Mødested Møllevej 9, 8585 Glesborg. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6696. Såfremt ingen har tilmeldt sig fremvisningen dagen forinden kl. 12.00, vil denne ikke blive gennemført.

Retskreds

AS 54-90/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-16 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.