20fæ, Bønnerup by, Hemmed, pr. 15-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

20fæ, Bønnerup by, Hemmed

Adresse

Møllevej 9
8585 Glesborg

Beboelse med autoværksted.

Denne ejendomsbeskrivelse er baseret på offentlige registre samt en ikke-sagkyndig besigtigelse af ejendommen foretaget den 01.07.2019. Auktionskøbere opfordres til selv at foretage besigtigelse af ejendommen forud for auktionen. Det bemærkes for god ordens skyld, at ejendommen er beboet.

Den på auktion værende ejendom består af et enfamilieshus i to plan, og i sammenhæng med boligdelen et værksted med kontor og lagerhaller.

Ejendommen er beliggende i Bønnerup Strand, cirka 22 km nord for Grenå. Transporttiden til Grenå i bil er ca. 20 minutter. Ejendommen er beliggende i nærheden af strand og havn, og er i et område, hvor der også ligger andre feriehuse. Der foreligger fra kommunens side planer om yderligere udvikling af Bønnerup Strand og Havn.

Det samlede areal udgør ifølge tingbogen 1.255 m², heraf 0 m² vej.

Ifølge BBR-meddelelsen er der tre bygninger på ejendommen, hvilket dækker over både bolig- og erhvervsdel. Ifølge BBR-meddelelsen er der et samlet boligareal på 180 m² (i to plan). Der er ifølge BBR-meddelelsen et samlet erhvervsareal på 204 m². Ifølge BBR-meddelelsen er der et samlet bygningsareal på 314 m².

Der er drevet mekanikerværksted fra matriklen, hvorfor der potentielt kan være forurenet jord fra tidligere drift af mekanikerværkstedet. Ejendommen trænger generelt til en oprydning og renovering. En del af værkstedets lagerhaller går ind på matriklen/ejendommen ved siden af. Der befinder sig muligvis miljøfarligt affald på ejendommen hidrørende fra drift af værksted.

Bygningerne på ejendommen er ifølge BBR-meddelelsen opført i 1958, og der i 1980’erne sket til-/ombygning. Ifølge BBR-meddelelsen er bygningerne på ejendommen opført i letbeton og tagdækningsmaterialet af fibercement, herunder asbest. Der befinder sig på ejendommen muligvis en beskyttet naturtype i form af et overdrev.

Ifølge BBR-meddelelsen sker der vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg, og afløb sker til spildevandsforsyningens renseanlæg. Ifølge BBR-meddelelsen sker opvarmning af bygningerne med elovne/elektricitet og centralvarme fra eget anlæg.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Særligt vilkår:

Ejendommene Møllevej 7, 8585 Glesborg og Møllevej 9, 8585 Glesborg bortsælges på auktion ved samlet kumulativt opråb.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6698

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 202600, heraf grundværdi kr. 800000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Karsten Nielsen under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Kurator advokat Lars Grøngaard v/advokat Christian Clausen Christensen
Gorrissen Federspiel
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Gorrissen Federspiel

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-11 kl. 09:30
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Gorrissen Federspiel

Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6698

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 03.09.2019 kl. 15.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6698. Såfremt ingen har tilmeldt sig fremvisningen dagen forinden kl. 12.00, vil denne ikke blive gennemført.

Retskreds

AS 54-89/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-16 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.