4c, Skibsby by, Skt. Olai, pr. 16-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

4c, Skibsby by, Skt. Olai

Adresse

Øster Thirupvej 48
9800 Hjørring

Beboelsesejendom.

Tinglyst areal 10.019 m², heraf vej 225 m².

Ejendommen er beliggende i åbent landskab og med udsigt over marker ca. 5 km fra Hjørring. Beboelseshuset er opført med ydervægge, der er pudset og taget er belagt med bølgeeternit. Huset er forsynet med termovinduer i plast- og trærammer. Der er opsat trælofter.

Huset indeholder: Entré med opgang til 1. sal. Værelse. Stue med udgang til terrasse og med brændeovn. Spisekøkken med elementer med lyse fronter. Baggang med oliefyrsinstallation. Flisebadeværelse med klinkegulv, bruser og bordarrangement.

1. sal indeholder: Repos. 3 værelser.

Af hårde hvidevarer forefandtes ved besigtigelsen: Gorenje keramisk komfur, Voss emhætte, Electrolux opvaskemaskine, Zanussi køleskab, Gram køleskab, LG vaskemaskine samt Siemens vaskemaskine.

Det kunne konstateres, at skorstenen skal renoveres, at taget på huset er utæt, hvilket har givet sig udslag i skjolder i køkken og baggang. Der mangler tagrender på havesiden. Tagrender på gårdsiden er utætte og giver problemer med fugt på murværk. Pudset på ydervægge skaller af. Trævindue på 1. sal forekommer rådangrebet. Ejer oplyser, at der jævnligt skal påfyldes vand på centralvarmesystemet. Flere stikdåser er adskilt og virker efter det oplyste ikke. Der er revnede klinker i bruseniche. Glasset i brændeovn er gået i stykker. Riste til udluftning af krybekælder er lukket.

På ejendommen er endvidere opført udhuse (maskinhus og værksted). Tagene på disse skal udskiftes.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 19.03.2019, elinstallationsrapport med udløbsdato 19.09.2019 og energimærke, der er gyldigt til 20.09.2028. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.

Udenomsarealerne er udlagt som indkørsel, gårdsplads, have samt flisearealer. Haven fremstår for en stor dels vedkommende udplejet. På ejendommen findes et lille udhus/hønsehus, der ikke er registreret på BBR.

Det vides ikke om den på ejendommen værende overfladetank opfylder olietankbekendtgørelsens regler.

Ejendommen er beliggende i landzone og i et område omfattet af kommuneplaner. Disse kan rekvireres hos kommunen. Ejendommen er endvidere beliggende indenfor et område med drikkevandsintereresser.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.:1

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1935. Til-/ombygningsår: 2001. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1.

Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Tegl. Bebygget areal 104 m². Samlet bygningsareal 104 m². Samlet tagetageareal 66 m². Heraf udnyttet tagetage 66 m². Samlet boligareal 170 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Antal værelser: 6. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger:

Energiforsyning: 400 V el fra værk.

Bygningsnr.: 2

Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 2004. Materialer: Ydervæggens materiale: Metalplader. Tagdækningsmateriale: Fibercement (asbestfri). Bebygget areal: 241 m². Bemærkninger for bygning: bygningen opført i 1994 - lovliggjort i 2004.

Oplysninger om grunde:

Vand & afløb:

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg.

Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet).

Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse.

Oplysninger om tekniske anlæg:

Anlægsnr.: 1

Beliggende på matrikel 4 c. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1964 Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet/underjordisk Sløjfning: Tanken er afblændet. Størrelse: 1.500 L Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens § 6, stk. 1 nr. 13).

Anlægsnr.: 2

Beliggende på matrikel 4 c. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift.

Fabrikat/type: Herning Beholderfabrik. Etableringsår: 1981. Størrelsesklasse: 1 Placering: Over terræn, Udendørs. Fabrikationsnr.: 277898 Størrelse: 1.200 L. Indhold: Mineralske olieprodukter. (Olietankbekendtgørelsens § 6, stk. 1 nr. 13). Materiale: Stål.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6707

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 104800, heraf grundværdi kr. 1000000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Martin Pedersen, Hanne Høvring Pedersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-23 kl. 09:00
Retten i Hjørring
Retssal J
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Njord Law Firm

Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Hjørring og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6707

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Heidi Højbjerg på e-mail hho@njordlaw.com med oplysning om sags nr. 510742-224086/hho.

Retskreds

AS AUKT-214/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-17 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.