560asd, Viborg Markjorder, pr. 17-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

560asd, Viborg Markjorder

Adresse

Mariendalsvej 7B
8800 Viborg

Tinglyst areal 3.006 m², heraf vej 0 m².

Lagerbygning med velfærdsfaciliteter, opdelt i flere særskilte lejemål i det vestlige Viborg.

Ejendommen er registreret som en lagerbygning til erhverv og ifølge BBR-meddelelsen opført i 2009. Ydervæggene og tagdækningen er metalplader. Udenomsarealerne henligger med grus, belægningssten og græs. Bebygget areal udgør 943 m², som i det hele er registreret som erhvervsareal, jf. BBR-meddelelsen. Der er desuden en container/skurvognsbygning, som ikke ses registreret i BBR-meddelelsen.

Erhvervsbygningen er opdelt i 8 forskellige enheder, som er udlejede til forskellige formål. Der er betongulve i værkstedshallerne, klinkegulve i de forskellige køkken-, toilet- og baderum og disponible rum med trægulve og faste tæpper. Loftsbeklædningen er en blanding af troldtekt- og gipspladelofter. I flere af lejemålene er der stålporte og visse steder på ydervæggene er der skader efter påkørsler mv.

De enkelte lejemål indeholder bl.a. et rengøringsfirma, et autoværksted, en multikulturel forening, lagerlokaler, og et af lejemålene anvendes til beboelse, selvom der ikke registreret noget boligareal i BBR.

Auktionskøber skal respektere lejeforholdene, dog kun for så vidt angår rettigheder, som ikke er videregående end Erhvervslejeloven, da der ikke er tinglyst lejekontrakter på ejendommen til sikring af videregående rettigheder. Fælles for de i salgsopstillingen værende lejekontrakter er at disse indeholder en bestemmelse om 10 års uopsigelighed fra udlejers side. Uopsigelighed er en videregående rettighed, som ikke skal respekteres. Rekvirenten begærer derfor alternativt opråb, så ejendommen først opråbes med respekt af 10 års uopsigelighed og derefter opråbes ejendommen uden respekt af den 10-årige uopsigelighed, som så udgår af lejekontrakterne. Det af de to opråb, som medfører den højeste budsum antages.

Inden tvangsauktionen vil rekvirenten forsøge at indhente yderligere oplysninger om lejeforholdene, herunder lejekontrakter samt oplysninger om månedlige lejebetalinger og indbetalte deposita. Hårde hvidevarer og løsøre/driftsmidler tilhører i et vist omfang lejerne, hvilket skal respekteres af auktionskøber.

Ifølge BBR-meddelelsen er ejendommen registreret som uopvarmede lagerlokaler, men der forefindes naturgas og varmtvandsbeholder. Vandforsyning sker fra alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Ejendommens afløbsforhold er til spildevandsforsyningens renseanlæg. Viborg kommune har oplyst, at der ikke er verserende byggesager, ligesom der ikke er registreret påbud efter Jordforureningsloven.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, oplysninger fra lejere samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 330700, heraf grundværdi kr. 3250000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

TT Invest Danmark ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S
c/o Dahl Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg

Auktionsbekendtgører

Dahl Advokatpartnerselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-05 kl. 10:30
Retten i Viborg
Retssal H
Klostermarken 10
8800 Viborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Dahl Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18
8800 Viborg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Viborg

Rekvirering af salgsopstilling


Dahl Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18
8800 Viborg

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 2.170.000. Størstebeløb opgjort til 160.000. Fremvisning af ejendommen vil kun ske efter forudgående henvendelse til Dahl. Interesserede skal senest torsdag den 27.08.2019 kontakte sekretær Marianne Dinesen på e-mail mdi@dahllaw.dk eller på telefon 88 91 94 13 med ønske om en fremvisning. Fremvisningstidspunktet vil derefter blive meddelt de tilmeldte. Er der ingen tilmeldte senest den 27.08.2019, vil der ikke blive fastsat noget fremvisningstidspunkt inden auktionen.

Retskreds

AS 2-99/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-18 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.