1fx, Agershvile, Vedbæk, pr. 20-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1fx, Agershvile, Vedbæk

Adresse

Skodsborg Strandvej 277
2942 Skodsborg

Beboelsesejendom.

Tinglyst areal 1.538 m², heraf vej 120 m².

Ejendommen er højt beliggende og med udsigt over Øresund. Huset er opført med ydervægge af bindingsværk, og taget er belagt med tegl. Huset er forsynet med sprossede vinduer med forsatsrammer.

Huset har flere forskudte niveauer og indeholder: Kælder nederst: Køkken med Unoform elementer. Alrum. Flisebadeværelse med brus og kar samt sauna.

Kælder - mellemniveau: Kontor/stort alrum.

Kælder øverste niveau: 2 værelser. Flisebadeværelse med bruser. Toilet. Disponibelt rum.

Stueplan: 3 stuer. Spisekøkken med Unoform elementer. Bryggers.

1. sal indeholder: 3 værelser. Toilet. Flisebadeværelse med bruser.

Der er balkon på både øst og vestsiden af bygningen.

Henset til ejendommens alder er vedligeholdelsesstanden indvendig meget god og vedligeholdelsesstanden udvendig almindelig god.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 20.09.2019, elinstallationsrapport med udløbsdato 12.03.2020 og energimærke, der er gyldigt til 06.01.2016. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.

På ejendommen er desuden opført garageoverdækning på 30 m² og udhus på 13 m².

Ejendommen var på besigtigelsestidspunktet forsynet med en svensk kakkelovn, der efter ejers oplysninger har en ikke ubetydelig værdi (formentlig flere hundrede tusinde kroner).

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplaner og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Endvidere fremgår det af ejendomsdatarapportens side 12: Bygningsbevaringsbestemmelse § 8.1. Bygninger vist med særlig signatur på tegningsbilag 2 må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse... Det vides ikke, om ejendommen er omfattet heraf. Rekvirenten undersøger forholdet nærmere inden auktionen.

Skrænten mod Øresund må ikke bebygges, jf. vedlagte ejendomsdatarapport, side 13.

Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinje.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1923. Til-/ombygningsår: 2004. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1.

Materialer:

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Tegl.

Bebygget areal 214 m². Samlet bygningsareal 214 m². Samlet kælderareal 154 m². Heraf kælderareal < 1.25m 105 m². Samlet tagetageareal 64 m². Heraf udnyttet tagetage 64 m². Samlet boligareal 327 m². Heraf beboelse i kælder 49 m².

Antal værelser: 9. Antal toiletter: 5. Antal bade: 3. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).

Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Naturgas. Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.).

Bygningsnr.: 2

Bygningens anvendelse: Fritliggende overdækning. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1976. Materialer: Ydervæggens materiale: Ingen. Tagdækningsmateriale: PVC. Bebygget areal: 30 m².

Bygningsnr.: 3

Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Opførelsesår: 2007. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Grønne tage. Bebygget areal: 13 m².

Oplysninger om grunde:

Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Bemærkninger for grund: Tanke fra 1955 opgr.1976+fra 1976 opgr.1985+fra 1985 opgr. 2004 tank fra 1985 opgr. 2004 ikke synet af kommunen.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6683

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 5380100, heraf grundværdi kr. 13000000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Nils Olov Värgården

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-04 kl. 13:00
Retten i Lyngby
Retssal 3.6
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs. Lyngby

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Njord Law Firm

Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Lyngby og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6683

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Susanne Almann Simonsen på e-mail sas@njordlaw.com med oplysning om sags nr. 510742-222477/sas.

Retskreds

AS 62/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-21 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.