0004kv, Rødovre by, Hendriksholm, pr. 20-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

0004kv, Rødovre by, Hendriksholm

Adresse

Damhus Boulevard 69A
2610 Rødovre

Tinglyst areal 690 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen Damhus Boulevard 69A, 2610 Rødovre, matr. nr. 4 kv Rødovre by, Rødovre, af areal ifølge tingbogen 690 m² med et boligareal på 180 m² og et samlet erhvervsareal på 281 m² ifølge BBR, med offentlig ejendomsvurdering 2018 kr. 3.900.000, heraf grundværdi kr. 968.500, beskrives efter - ikke sagkyndig - besigtigelse og i henhold til oplysninger i BBR som følger:

Ejendommen, der ifølge BBR-ejermeddelelse, har et samlet bygningsareal på 400 m² og et samlet boligareal på 180 m².

Der er 3 bygninger, der er sammenbygget. I midten er der en oprindelig murmestervilla med gule sten og tegltag, hvor der ses manglende teglsten. Denne bygnings grundareal er på 119 m², der er 119 m² kælder, 119 m² i stueetage og 61 m² på 1. sal, således at denne oprindelige bygning indeholder et boligareal på 180 m². Mod vej er der tilbygning, der er træbeklædt. Bag ved murermestervillaen er en tilbygning, der er udført i gule mursten og med tagpap. Lovligheden af disse bygninger kendes ikke.

Den faktiske anvendelse af hele ejendommen er udlejning til klubværelser. Hovedlejer udlejer således enkelte klubværelser, der også er beliggende i bygningsarealer, der er registreret som erhverv, og dermed ikke godkendt til beboelse, jf. vedlagte skrivelse af 23.05.2018 fra Rødovre Kommune, der er vedlagt salgsopstillingen.

Kurator har under behandlingen af boet forsøgt at få lejer til at berigtige anvendelsen, uden af dette er lykkedes. Der er i den forbindelse fremsendt påkrav i medfør at Erhvervslejeloven § 69, stk. 1, nr. 2, ligesom kurator har hævet lejekontrakten over for lejer.

Tilbygning mod Damhus Boulevard indeholder vindfang, fordelingsgang med trappe til 1. sal. I stueetage er der 4 klubværelser og 2 brusebadeværelser. På 1. sal er der yderligere 4 klubværelser.

Oprindelig murermestervilla indeholder i kælder rum, der anvendes til fælles køkken og andet rum, der anvendes som vaskeri. Lejers repræsentant oplyser, at samtlige hårde hvidevarer i kælderen tilhører lejer, dog bortset fra et defekt komfur og et køleskab. Der er herudover fyrrum med defekt gasfyr samt 1 klubværelse og mellemgang. Den oprindelige villas stueplan indeholder 1 brusebadeværelse og 7 klubværelser. På 1. sal er der yderligere brusebadeværelse og 3 klubværelser.

Bygning bag murermestervilla, der ses registreret som erhverv ifølge BBR-ejermeddelelse, indeholder 5 klubværelser og 1 brusebadeværelse.

Ejendommen kan besigtiges af pant- og liebhavere. Tidspunkt kan oplyses ved henvendelse til advokat Claus Hastrup Knudsen – chk@nslaw.dk.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 968500, heraf grundværdi kr. 3900000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Damhus Boulevard 69A

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Advokat Claus Hastrup Knudsen
Nèmeth Sigetty Advokatpartnerselskab
Frederiksgade 21
1265 København K

Auktionsbekendtgører

Retten i Glostrup

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-17 kl. 10:00
Retten i Glostrup
Retssal 204
Stationsparken 27
2610 Rødovre

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Claus Hastrup Knudsen
Németh Sigetty Advokatpartnerselskab
Frederiksgade 21
1265 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Glostrup, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Claus Hastrup Knudsen
Németh Sigetty Advokatpartnerselskab
Frederiksgade 21
1265 København K

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 145/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-21 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.