330, Amagerbros Kvarter, København, pr. 21-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

330, Amagerbros Kvarter, København

Adresse

Anders Henriksens Gade 5, 2
2300 København S

Ejerlejlighed.

Tinglyst ejerlejlighedsareal 45 m² fordelingstal 6/500.

Ejerlejligheden er attraktivt beliggende på en stille vej på det nordlige Amager i et godt område med cafeer og supermarked i umiddelbar nærhed. Der er gåafstand til Islands Brygge, Christianshavn, Amager Strandpark og Amagercenteret.

Ejendommen fremstår med vægge i røde teglsten og med tegltag. Vinduerne er termovinduer fra 2001. Ejendommen er opvarmet med fjernvarme.

Lejligheden indeholder entre, køkken (1990) med hvide elementer og nedgang til bagtrappe, soveværelse, stue med stuk, pænt badeværelse (2001) med lyse fliser og med bruseniche (god størrelse). Der er desuden brugsret til loftsrum. Lejligheden har plankegulve og pudsede lofter.

Der var i ejerlejligheden på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Voss gaskomfur, Thermo emhætte, køleskab af ukendt mærke og Siemens vaskemaskine.

Såvel lejlighed som hovedejendommen fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand. Til ejerforeningen hører lukket flisebelagt gård samt mindre forhaver med fliser, borde og bænke.

Som ejer af ejerlejligheden har man pligtmæssigt medlemskab af ejerforeningen E/F Sundbyholm. Der henvises i det hele til materiale fra ejerforeningens administrator, som er vedlagt salgsopstillingen. Det skal særligt bemærkes, at der i ejerforeningen er optaget et fælleslån i 2011 til facaderenovering, og at denne lejligheds andel af fælleslånet udgør kr. 54.177,71 (pr. 01.03.2019), som nye ejer af ejerlejligheden tillige vil hæfte for. Der betales p.t. månedligt kr. 2.050,79 til ejerforeningen, hvilket fordeler sig på fællesudgifter på kr. 700,00 ydelse på fælleslån på kr. 640,79, a conto-vandbidrag på kr. 175,00 a conto-varmebidrag på kr. 475,00 samt vedtægtsmæssige hensættelser på kr. 60,00. Der skal betales kr. 2.750,00 inkl. moms for notering af ejerskifte hos administrator. Der er i ejerforeningen iværksat et altanprojekt, hvorved der skal opsættes 27 franske og spanske altaner. Det vides ikke, om der tilknyttes en altan til denne lejlighed. Ejerlejligheden kan udlejes med bestyrelsens godkendelse.

Der er givet tilskud fra Københavns Kommune ifm. byfornyelse. Der er tinglyst en servitut om tilbagebetaling af støtte. Udskrift af servitutten vedlægges salgsopstillingen. Der fremgår bl.a. heraf: Såfremt ejendommen afhændes inden 20 år fra datoen for arbejdernes afslutning, den 31.03.2011 for en højere pris end 1.042.560 med tillæg af et beløb, der varer til ejendomsprisudviklingen i det forløbne tidsrum, kan kommunen helt eller delvis kræve det udbetalte tilskud tilbagebetalt... Det er af administrator oplyst, at der er en tvist med kommunen om kravet.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner og en lokalplan. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Matriklen er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2. Forureningen vedrører et renseri i bygningen. Der henvises til materiale fra administrator om forureningen. Der er en verserende byggesag på ejendommen.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1918.

Til-/ombygningsår: 1957. Antal etager u. kælder & tagetage: 5. Antal boliger med køkken: 47. Afvigende etager: Bygningen har afvigende etager. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Tegl. Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

Oplysninger om byggesager:

Byggesagsnr.: 711502.

Byggesagstype : Til/ombygning Byggetilladelse: 05.12.2018. Byggesagsdato: 05.12.2018.

Oplysninger om ejerlejlighed:

Ejerlejlighedsnummer 35 del af moderejendomsnr: 18385. Samlet areal 53 m². Beboelse 53 m². Antal værelser: 2. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6706

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 90400, heraf grundværdi kr. 910000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Martin Svaneborg

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-16 kl. 10:00
Københavns Byret
Fogedafdelingen, Mødelokale 11
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Njord Law Firm

Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Københavns Byret, Fogedafdelingen og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6706

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Susanne Larsen på e-mail sl@njordlaw.com med oplysning om sags nr. 510742-223549/sl.

Retskreds

AS TV-126/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-22 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.