2a, Ginnerup by, Ølst, pr. 21-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

2a, Ginnerup by, Ølst

Adresse

Ginnerupvej 44
8940 Randers SV

Større landbrugsejendom tæt på Randers.

Ejendommen matr. nr. 2 a, Ginnerup by, Ølst beliggende Ginnerupvej 44, 8940 Randers SØ:

Større landejendom i Ginnerup tæt på Randers.

Beboelsesbygningen er i BBR registreret som stuehus til landbrugsejendom i flere etager, opført i 1877 og med større renovering for ca. 16 år siden.

Ejendommen består af et stuehus med 3-længe lader, beliggende på en 37.147 m² grund, hvoraf 0 m² udgør vej. Ejendommen har en offentlig vurdering på kr. 2.100.000 og en grundværdi på kr. 459.700. Stuehuset er opført i mursten samt fibercement, herunder asbest som tagdækning.

Ejendommen har et bebygget grundareal på 275 m², og et samlet boligareal på 295 m². Der er tillige tagetage, hvoraf der alene er udnyttet 20 m² samt kælderareal på 50 m².

Der er en bygning til erhvervsmæssig brug vedrørende landbrug kategoriseret som bygning nr. 3. Denne er ifølge BBR registreret opført i 1862 og har et samlet bygnings-/erhvervsareal på 194 m². Udhuset er opført i mursten og fibercement, herunder asbest som tagdækning. Bemærkninger til denne bygninger er at den har været anvendt som kvægstald, og har en bevaringsværdi på 6.

Der er en bygning til erhvervsmæssig brug vedrørende landbrug kategoriseret som bygning nr. 4. Denne er ifølge BBR registreret opført i 1947 og har et samlet bygnings-/erhvervsareal på 293 m². Udhuset er opført i andet materiale og metalplader som tagdækning. Bemærkninger til denne bygninger er at den har været anvendt som staklade.

Der er en bygning til erhvervsmæssig brug vedrørende landbrug kategoriseret som bygning nr. 5. Denne er ifølge BBR registreret opført i 1964 og har et samlet bygnings-/erhvervsareal på 200 m². Udhuset er opført i Letbeton og fibercement, herunder asbest som tagdækning. Bemærkninger til denne bygninger er at den har været anvendt som svinestald.

Der er en bygning til erhvervsmæssig brug vedrørende landbrug kategoriseret som bygning nr. 6. Denne er ifølge BBR registreret opført i 1967 og har et samlet bygnings-/erhvervsareal på 349 m². Udhuset er opført med træbeklædning og fibercement, herunder asbest som tagdækning. Bemærkninger til denne bygninger er at den har været anvendt som maskinhus.

Der er en bygning til erhvervsmæssig brug vedrørende landbrug kategoriseret som bygning nr. 7. Denne er ifølge BBR registreret opført i 1877 og har et samlet bygnings-/erhvervsareal på 490 m². Udhuset er opført i mursten og fibercement, herunder asbest som tagdækning. Bemærkninger til denne bygninger er at den har været anvendt som lade- og kornlager, og har en bevaringsværdi på 5.

Der er en bygning til erhvervsmæssig brug vedrørende landbrug kategoriseret som bygning nr. 9. Denne er ifølge BBR registreret opført i 1877 og har et samlet bygnings-/erhvervsareal på 177 m². Udhuset er opført i mursten og fibercement, herunder asbest som tagdækning. Bemærkninger til denne bygninger er at den har været anvendt som garage og udhus, og har en bevaringsværdi på 9.

Samtlige ladeydebygninger har betongulv, og har forskellige rumdeling, og andre et stort areal.

Indgangen til stuehuset kan ske via to hoveddøre med trapper samt en sideindgang med trappe. Indgang fra den første hoveddør sker til åben entré med trægulv, hvorfra er adgang til to værelser med trægulv, samt to stuer med trægulv samt et badeværelse med toilet belagt med lysebeige klinker. Fra badeværelset er der tillige adgang til et af de førnævnte værelser.

Indgang via den ende stue hvor man kommer til en spisestue også med trægulv, hvorfra der er adgang til den anden stue som der tillige var adgang til fra entréen. Gulvet er trægulv. Fra spisestuen er der også adgang til køkkenet, der har klinker. Fra køkkenet er der er adgang til en mellemgang ud til en ny entré samt den første stue og et ekstra værelse. Mellemgangen og det ekstra værelse har trægulv. Entréen har klinker. Entréen giver adgang til en trappe til 1. sal samt et badeværelse med toilet, der er belagt med klinker.

Fra køkkenet er der en trappe ned til kælderen samt et opbevaringsrum til køkkenet, der er belagt med trægulv. Derudover er der adgang til bryggers med egen indgang hvorfra der et mindre kontor. Kontoret er med trægulv og entréen er med klinker.

Indgang til ejendommens 1. sal sker via den tidligere nævnte entré, hvorfra man kommer op til et uudnyttet loftareal med trægulv/planker, hvorfor der er adgang til et opbevaringsrum med trægulv.

Følgende hårde hvidevarer forefindes:

Gram kummefryser, Obh-mikrobølgeovn, Gram køle/fryseskab, Miele køle/fryseskab, Thermex emhætte Miele keramisk komfur samt Smeg ovn.

Varmeinstallation: Centralvarme med 2 fyringsenheder med fast brændsel, olie eller gas. Supplerende varmeinstallation i stuen med brændeovn/pejs.

Vandforsyning: Privat alment vandforsyningsanlæg.

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Der tages forbehold for tilstedeværelse af fremtidige pågældende hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret samt tingbogen, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Det påhviler desuden auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.
Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6455

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 459700, heraf grundværdi kr. 2100000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Lotte Ragoczy, og boet efter Georg Michael Ragoczy v/bobestyrer, advokat Claus Lynge

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter Georg Michael Ragoczy v/bobestyrer, advokat Claus Lynge v/advokat Rasmus Grejsen Lynge
Advokaterne Passagen
Passagen 4
8500 Grenaa

Auktionsbekendtgører

Advokaterne Passagen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-25 kl. 13:00
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokaterne Passagen

Passagen 4
8500 Grenaa

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6455

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 23.09.2019 kl. 15.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6455

Retskreds

AS 54-169/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-22 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.