1h, Ramten Mølle, Nimtofte, pr. 27-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1h, Ramten Mølle, Nimtofte

Adresse

Trent Jones Alle 3B, 1
8581 Nimtofte

Ejerlejligheden, der er tinglyst med et areal på 71 m² og med et fordelingstal 27/1000 er beliggende i en ejendom, der iflg. BBR-ejermeddelse er opført i 2007. Ejendommen, hvori lejligheden er beliggende, består flere lejligheder og en klub, opført i forbindelse golfresort.

Ejerlejligheden indeholder stue og åben køkken og to værelser med trægulve og et badeværelse med klinker, bruseniche og vaskemaskine, mrk. Bosch. Køkkenet indeholder bordkomfur mrk. Ceran, ovn mrk. Gaggenau, emhætte mrk. Thermex, ligesom der forefindes køleskab mrk. Siemens, hvoraf døren er taget af. Der tages forbehold for tilstedeværelse af ovennævnte hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.

Ejendomsværdien pr. 01.10.2018 andrager kr. 1.400.000,00 heraf grundværdi kr. 94.500.,00.

Ejerlejlighedens andel af fællesudgifter til Ejerforeningen Lübker Lodge inkl. grundejerforening (2019) andrager kr. 42,00 pr. m² eller kr. 2.982,00 pr. år/248,50 pr. mdr. Hertil kommer forsikring kr. 824,00 årligt eller kr. 69,00 pr. mdr. Herudover bidrager ejerlejligheden tillige økonomisk til grundejerforening Lübker Residents Club (hele resortet), ligesom ejerlejligheden bidrager økonomisk iht. tinglyst aftale om brugsret til bl.a. Wellnesscenter m.m. A'contovarme og el betales særskilt. Renovation er indeholdt i fællesudgift.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra Kommune og Skat. Det ovenfor oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet Kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skat's opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og Kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skat’s fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til bade Skat og Kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 94500, heraf grundværdi kr. 1400000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Lars Cort Maleeva Hansen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S v/advokat Niels Hupfeld
Hupfeld og Hove Advokataktieselskab
Viemosevej 62
2610 Rødovre

Auktionsbekendtgører

Advokat Niels Hupfeld, Hupfeld og Hove Advokataktieselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-09 kl. 11:00
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Hupfeld og Hove Advokataktieselskab
Att.: Advokatsekretær Lilian Holm på mail lh@hplaw.dk
Viemosevej 62
2610 Rødovre

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Hupfeld og Hove Advokataktieselskab og Retten i Randers

Rekvirering af salgsopstilling


Hupfeld & Hove Advokataktieselskab - downloades på www.Itvang.dk, www.tvangsauktioner.dk

Viemosevej 62
2610 Rødovre

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 54-209/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-28 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.