7u, Balle by, Rosmus, pr. 27-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

7u, Balle by, Rosmus

Adresse

Søndervang 18
8444 Balle

Tinglyst areal 2.090 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landzone i landsbyen Balle på Djursland. Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 420 m² og boligarealet udgør 206 m². I tilknytning til boligarealet findes et ca. 200 m² stort værksted. Værkstedet er ikke isoleret. I værkstedet fandtes på besigtigelsestidspunktet en ovn og en vaskemaskine af ukendt stand og mærke. Der tages forbehold for de ved besigtigelsen tilstedeværende hårde hvidevarer samt funktionaliteten heraf.

OBS Ejendommen er påbegyndt renovering, hvorfor der tages forbehold for ovenfor anførte arealangivelser, som er hentet fra BBR.

Af BBR fremgår endvidere: Byggesag fra 2005 afsluttet uden færdigmelding.

Der har tidligere været tankstation på grunden. Tankene er efter det oplyste fjernet og der er ikke konstateret jordforurening i relation hertil på grunden i følge vedhæftet bilag fra Aarhus Amt af 07.09.2000, som køber opfordres til særligt at gennemgå. Det fremgår af rapporten, at der findes asfaltklumper i den fyldjord, der er tilbagefyldt i tankgraven efter tankoptagning. Rekvirenten eller dennes advokat påtager sig intet ansvar i anledning af en eventuel forurening af nogen art på grunden.

Der er endvidere et udhus opført i mursten på grunden. Dette fremgår ikke af BBR. Udhuset er et tidligere hønsehus, hvorpå man har bygget et anneks.

Endvidere findes en container på grunden.

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg.
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg).
Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Der er ikke en fungerende varmeinstallation. Der er ikke opsat radiatorer eller rørføring og der findes ikke brændeovn i ejendommen.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på ikke sagkyndig besigtigelse samt på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6523

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 112200, heraf grundværdi kr. 1800000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Eva Gothchalk Kristensen, Torsten Andersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Syddjurs Kommune v/advokat Pernille Nordenbæk
Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen
Tingvej 31
8543 Hornslet

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-02 kl. 11:00
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Tingvej 31
8543 Hornslet

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6523

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 54-182/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-28 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.