1h, Skelby by, Skelby, pr. 27-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1h, Skelby by, Skelby

Adresse

Gl. Landevej 59
4874 Gedser

1 i, Skelby by, Skelby

Adresse

Gl. Landevej 61A
4874 Gedser

Der er tale om to særskilte matrikler, der sælges samlet.

Matr. nr. 1 h, Skelby by, Skelby beliggende Gammel Landevej 59, 4874 Gedser med tinglyst areal på 5.216 m². Gammel Landevej 59, 4874 Gedser er opført som præstegård (Skelby gl. Præstegård) og omfatter alene beboelse.

Matr. nr. 1 i, Skelby by, Skelby beliggende Gammel Landevej 61a, 4874 Gedser med tinglyst areal på 1.726 m². Gammel Landevej 61a, 4874 Gedser indeholder beboelse og udbygninger.

Der er fælles indkørsel, gårdsplads og have samt efter ejers oplysninger fælles varmekilde. Der har tidligere været drevet bed and breakfast fra ejendommene.

Gammel Landevej 59:
Stuehuset er opført i 1863 i mursten med tegltag. Boligarealet udgør 350 m², heraf 310 m² i stueplan og 40 m² som udnyttet tagetage.

Stuehuset indeholder hall, køkken, flere stuer, herunder en nydelig og herskabelig spisestue, soveværelse, badeværelse med toilet, særskilt afdeling med 3 yderligere værelser med bad og toiletter, samt yderligere værelser i tagetagen. Der er endvidere 70 m² kælder, der p.t. anvendes som vaskerum, forrådskammer mv.

Størstedelen af stuehuset fremstår i pæn stand med oprindelig loftshøjde, stuk, plankegulv mv.

Gammel Landevej 61A:
Den oprindelige beboelsesdel er opført i 1820 i bindingsværk med tag af cementsten. Boligarealet udgør 78 m². Bygningen er indrettet som 2 selvstændige ferielejligheder med hver to værelser, tekøkken og badeværelse.

Derudover den oprindelige staldbygning med et areal på 308 m². Staldbygningen anvendes til opmagasinering.

Ejendommene opvarmes med pillefyr (placeret i udbygningerne) samt oliefyr (placeret i stuehuset).

Ejendommene er omgivet af charmende ældre have med mange frugttræer mv. Haven er p.t. tilvokset. Ifølge servitut lyst 02.04.1952 er haven fredet.

Ejendommene er tilsluttet vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg og afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift fra BBR-registeret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Rekvirenten indestår ikke for funktionsdygtigheden af installationerne.

Ejendomsvurdering på Gl. Landevej 59 udgør kr. 1.450.000, heraf grundværdi kr. 315.200.

Ejendomsvurdering på Gl. Landevej 61A udgør kr. 420.000, heraf grundværdi kr. 152.100.

Samlet ejendomsvurdering udgør kr. 1.870.000, heraf grundværdi kr. 467.300.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 467300, heraf grundværdi kr. 1870000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Mikael Jensen og Friederike Cornelia Hinse på Gl. Landevej 59 og kun Mikael Jensen på Gl. Landevej 61A

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

DLR Kredit A/S
c/o advokat Morten Jensen v/advokat Michelle Ljungstrøm
Skolegade 24
4800 Nykøbing F

Auktionsbekendtgører

Retten i Nykøbing Falster

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-18 kl. 11:00
Retten i Nykøbing Falster
Retssal J
Vestensborg Alle 8
4800 Nykøbing F

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Drachmann

Skolegade 24
4800 Nykøbing F

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Nykøbing Falster

Rekvirering af salgsopstilling


Advokatfirmaet Drachmann

Skolegade 24
4800 Nykøbing F

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på 1. auktion blev kr. 420.000.

Der er aftalt besigtigelse af ejendommen til den 12.09.2019 kl. 15.00 kun mod forudgående tilmelding til br@drachmann.com eller på telefonnr. 54845077.

Retskreds

AS 4-195/2019 og AS 4-261/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-28 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.