7c, Tversted by, Tversted, pr. 28-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

7c, Tversted by, Tversted

Adresse

Europavej 14
9881 Bindslev

7q, Tversted by, Tversted

Adresse

Europavej 14
9881 Bindslev

25h, Tversted by, Tversted

Adresse

Europavej 14
9881 Bindslev

25ad, Tversted by, Tversted

Adresse

Europavej 14
9881 Bindslev

26am, Tversted by, Tversted

Adresse

Europavej 14
9881 Bindslev

26dz, Tversted by, Tversted

Adresse

Europavej 14
9881 Bindslev

27x, Tversted by, Tversted

Adresse

Europavej 14
9881 Bindslev

Landbrug.

Tinglyst areal 177.339 m², heraf vej 3.496 m².

Ejendommen er pænt beliggende i landlige omgivelser. Der er tre bygninger på grunden.

Bygning 1 er det oprindelige stuehus, der fremstår med ydervægge i pudsede teglsten, og taget er belagt med eternit fra anslået omkring 2010. Vinduer og døre er i plastikrammer fra 1994. Huset er et lidt lavt men meget hyggeligt stuehus, der er totalrenoveret for 10-12 år siden.

Bygningen indeholder stort køkken-/alrum, stue med loft til kip, to badeværelser, soveværelse og gang. 1. sal indeholder to værelser i den ene ende og et i den anden ende af huset.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Kogeplade, Thermex emhætte, Gorenje ovn, Ariston opvaskemaskine, Vestfrost køleskab, Bauknecht vaskemaskine samt Siemens tørretumbler. Lejer har oplyst, at de hårde hvidevarer tilhører ham.

Ejendommen har et ældre pillefyr og brændeovn, men iflg. lejer opvarmes ejendommen med oliefyr, idet der et par gange har været ild i pillefyret. Lejer oplyser, at der er et højt olieforbrug på ejendommen (gns. ca. kr. 10.000 pr. måned) samt et højt el-forbrug som følge af 5-6 cirkulationspumper til bl.a. gulvvarme.

Bygning 2 er den gamle stald, som er tilbygget og omdannet til fyrrum med pillefyr, værksted, depoter samt dobbelt garage.

Som bygning 3 findes et anneks, der ikke fremgår af BBR. Det vides ikke, om bygningen er opført med relevante myndighedsgodkendelser. Annekset er angiveligt fra omkring år 2005 og renoveret i 2013. Det indeholder to små lejligheder med et værelse og et badeværelse men uden køkken.

Ejendommens bygninger fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand.

Ejendommen har et samlet areal på 177.339 m². Jorden er fordelt på hver side af Europavej. Noget er udlagt i græs mens anslået 15 ha består af skov med blandet gran- og løvskov. Det ene skovstykke ligger op til bygningerne og det andet 2-300 m væk. Det synes at være en del år siden at skoven sidst er blevet tyndet ud/passet. Inde skoven er flere små vandhuller og små græsstykker, som efter det oplyste er godt for vildtet i området. Der findes både krondyr og rådyr.

Ejendommen er delvist lejet ud, og lejekontrakt vedlægges salgsopstillingen. Det bemærkes særligt, at lejekontrakten angår 70 m² bestående af 3 værelser, og at udlejer iflg. kontrakten leverer varme, vand og el. Lejen udgør iflg. kontrakten kr. 4.000 pr. måned, men angiveligt betaler lejer herudover el- og varmeforbrug, hvilket han har tilkendegivet fortsat at ville gøre. Det bemærkes dog, at rekvirenten forsøger at undersøge det mellem lejer og udlejere aftalte nærmere. Oplysningerne vil blive fremlagt ved auktionen.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Flere af ejendommens matrikler har beskyttet natur i form af henholdsvis eng, mose, søer og hede. Ejendommen ligger inden for skovbyggelinjer.

Der er landbrugspligt og formentlig også bopælspligt på ejendommen.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af et energimærke gyldig til den 28.11.2027. Energimærket er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at energimærket alene er udtryk for den sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for hans besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i rapporten nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr. 1.

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 25 h Tversted by, Tversted. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1937. Antal etager u. kælder & tagetage: 1 Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 130 m². Samlet bygningsareal 130 m². Samlet tagetageareal 40 m². Heraf udnyttet tagetage 40 m². Samlet boligareal 170 m². Antal værelser: 3. Antal toiletter: 2. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger:

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.).

Bygningsnr.: 2

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign.

Matrikelnr.: 25 h Tversted by, Tversted. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1937. Til-/ombygningsår: 2006. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Bebygget areal 180 m². Heraf indbygget carport 50 m². Samlet bygningsareal 180 m². Samlet erhvervsareal 130 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Stald.

Oplysninger om grunde:

Matrikelnr. Ejerlav 7 q Tversted by, Tversted, 26 dz Tversted by, Tversted, 25 ad Tversted by, Tversted.

Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Anden type afløb.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6705

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 484500, heraf grundværdi kr. 1250000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Preben Mortensen Vinther

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-18 kl. 11:00
Retten i Hjørring
Retssal J
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Njord Law Firm

Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Hjørring og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6705

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Sussanne Almann Simonsen på e-mail sas@njordlaw.com med oplysning om sags nr. 510742-224126/sas.

Retskreds

AS AUKT 256/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-29 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.