39c, Fårdrup by, Fårdrup, pr. 29-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

39c, Fårdrup by, Fårdrup

Adresse

Seerdrupvej 19A
4200 Slagelse

Lille landbrugsejendom i Seerdrup ved Slagelse.

Ved udenretlig, ikke sagkyndig besigtigelse den 03.07.2019 registreres mindre landbrugsejendom med stuehus, staldbygning, udhus/garage med vedhængende mindre halvtagsskure samt større halvtagsbygning.

Stuehus med pudsede ydervægge og cementtegl el. lign.

Indrettet med entre, badeværelse med toilet, brusebad, elvandvarmer, vaskemaskine og tørretumbler, gennemgående stue med træpilleovn, køkken med elkomfur, emhætte, opvaskemaskine og køleskab samt værelse.

Fra køkken trappe til åbent loft med loftskammer i gavlen.

Staldbygning med pudsede ydervægge og eternittag.

Indrettet med stald med, værksted og lille aftrædelsesrum.

I stalden ses vandværk til egen brønd.

Bag stalden ses betondæk/gammel møddingsplads og betondæksel til gammel aljebeholder.

Udhus og garage med pudsede ydervægge og tagdækning i metalplader.

Vedhængende halvtage i metalplader.

Fritliggende, større halvtagsbygning/maskinhus.

Vedhængende halvtag i træ med olietank.

Jordtilliggende fremstår som hvedemark.

Der ses ingen besætning, maskiner eller beholdninger på ejendommen.

Ifølge BBR stuehus til landbrugsejendom opført i 1909 i mursten med tagdækning i cementsten.

Samlet boligareal 88 m², heraf 10 m² udnyttet tagetage.

Opvarmes med ovne,

Bemærkning om nyt tag i 2005.

Tiloversbleven landbrugsbygning på 140 m² opført i 1909 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Bemærkning om staldbygning uden nærmere specifikation.

Tiloversbleven landbrugsbygning på 86 m² opført i 1954 i letbeton med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Bemærkning om garage og hønsehus.

Udhus på 89 m² opført 2000 i metalplader med tagdækning i metalplader.

Bemærkning om staklade til privat brug.

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i landzone ved offentlig vej.

Olietank etableret 2002.

Omfattet af kommuneplaner.

Vandforsyning fra egen brønd.

Spildevandsafløb til mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Beliggende indenfor spildevandsplan.

Beliggende i et område med drikkevandsinteresser og i et følsomt indvindingsområde.

Ejendommen er pålagt landbrugspligt.

Beliggende indenfor en å-beskyttelseslinje.

Se vedlagte Ejendomsdatarapport.

Tinglyst areal 43.105 m², heraf vej 945 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6511

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 189600, heraf grundværdi kr. 1200000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Leif Peter Jørgensen, Boet efter Mona Birgitte Jørgensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter Leif Peter Jørgensen v/advokat Louise Lecanda
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-24 kl. 09:50
Retten i Næstved
Mødelokale 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6511

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. 2. og sidste auktion. Højeste bud på 1. auktion var kr. 450.000. Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen, tlf. 57864614. Sag 57321.

Retskreds

AS 3-164/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-30 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.