47a, Ramten Hede, Ørum, pr. 30-08-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

47a, Ramten Hede, Ørum

Adresse

Ramten Skovvej 2
8586 Ørum Djurs

54a, Ramten Hede, Ørum

Adresse

Ramten Skovvej 2
8586 Ørum Djurs

Landbrug.

Tinglyst areal 100.292 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser. Grunden er fordelt på to matrikler - en på hver side af Ramten Skovvej. Stuehuset fremstår med ydervægge af letbeton og med ældre eternittag. Vinduerne er med ældre trærammer.

Stuehuset er i stueplan indrettet med stue, køkken, værelse og badeværelse. Badeværelset er indrettet med brusekabine opført i beton og med pudset facade, og der er skabe og gulvvarme. Køkkenet har gennemgået mindre renovering og indeholder skabe i lyst træ og mørkere træbordplade.

På 1. sal findes 2 værelser samt skunk. Værelserne er ikke registreret som beboelse i BBR. Huset har klinkegulv i køkken, badeværelse og forgang, mens stuen har træplanker. Lofterne er rustiklofter.

Ved besigtigelsen konstateredes følgende hårde hvidevarer: Gaskomfur, emhætte og ovn - alle af ukendt mærke, Bosch opvaskemaskine, Gorenje køleskab, Whirlpool vaskemaskine samt Bosch tørretumbler.

Ejendommen opvarmes med pillefyr med supplement af brændeovn.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Tag, kvist og vinduer er slidte og bør nok udskiftes.

På ejendommen findes desuden en bygning indrettet til hestestald og en lade/maskinhus.

Udenomsarealerne omfatter skov og hestebane.

Der er p.t. 5 - 6 heste på ejendommen og det søges afklaret, hvem der har ejerskabet af disse heste inden tvangsauktionen samt eventuelt pantsætning. Det samme gør sig gældende med eventuelle maskiner på ejendommen.

Der er landbrugspligt på ejendommen og formentlig bopælspligt.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og i følsomt indvindingsområde.

Afløbsforhold er registreret mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.

Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinjer. Der er registreret beskyttet natur i form af overdrev og sø.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1

Stuehus til landbrugsejendom. Beliggenhed (kvalitet) Sikker. Opførelsesår: 1908. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 90 m². Samlet bygningsareal 90 m². Samlet tagetageareal 65 m². Heraf udnyttet tagetage 10 m². Samlet boligareal 100 m². Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Andet. Bemærkninger for bygning: Installeret passatstokerfyr til fast brændsel.

Bygningsnr.: 2

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1952. Antal etager u. kælder & tagetage: 1.

Materialer: Ydervæggens materiale: Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 170 m². Samlet bygningsareal 170 m². Samlet erhvervsareal 170 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: 11 stald.

Bygningsnr.: 3

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1967. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.). Tagdækningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Bebygget areal 120 m². Samlet bygningsareal 120 m². Samlet erhvervsareal 120 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen. Bemærkninger for bygning: Lade og maskinhus.

Oplysning om grunde:

Vand & afløb: Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme). Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse.

Oplysninger om tekniske anlæg:

Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr.: 1

Beliggende på matrikel 47 a. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift. Etableringsår: 1970. Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet/underjordisk. Fabrikationsnr.: 830. Typegodkendelsesnr.: 12-000. Størrelse: 1.500 L. Indhold: Fyringsgasolie. Fabrikationsår: 1970. Materiale: Stål.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6587

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 335900, heraf grundværdi kr. 1750000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Marian Lundkvist Skaarup, Frank Skaarup

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-25 kl. 14:30
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Njord Law Firm

Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6587

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 680.000. Tilmelding til fremvisning skal ske til Jannie Christensen på e.mail; jc@njordlaw.com med oplysning om sagsnr 510742-223824/sas

Retskreds

AS 54-103/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-08-31 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.