144, Døstrup Ejerlav, Døstrup, pr. 03-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

144, Døstrup Ejerlav, Døstrup

Adresse

Landevejen 35
6780 Skærbæk

Beboelsesejendom med 2 lejligheder.

Ejendommen er et flerfamilieshus indrettet med 2 lejligheder beliggende i landsbyen Døstrup mellem Tønder og Skærbæk.

Det tinglyste areal udgør 408 m², heraf vej 0 m².

I henhold til BBR er ejendommen opført i 1928 med ydervægge af mursten og tag af tegl.

Ejendommen indrettet med 2 lejligheder - 1 i stueplan og 1 på første sal.

Landevejen 35, st.:

Lejligheden i stuen har et areal på 156 m², der fordeles på 6 værelser, køkken og bad.

Ifølge ejers oplysninger er lejligheden udlejet. Der betales husleje med kr. 3.500 pr. måned. Det har ikke været muligt at få udleveret kopi af lejekontrakten.

Landevejen 35, 1. sal.:

Lejligheden på 1. sal er i henhold til BBR på 41 m² med 2 værelser, toilet, bad og køkken.

For hele ejendommen gælder, at der er et bebygget areal på 156 m², hvortil kommer tagetage på 43 m², hvoraf de 41 m² er udnyttet. Samlet boligareal udgør 197 m².

Varmeinstallation er i henhold til BBR elektrisk varmepumpe.

Ejendommen vandforsynes fra privat alment vandforsyninganlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Til ejendommen er tillige garage med plads til 1-2 køretøjer opført i henhold til BBR i mursten med tegltag. Bebygget areal 30 m².

Udhus opført i mursten med bebygget areal 14 m².

Ejendommen er alene besigtiget udefra, idet det ikke har været muligt at få adgang til lejlighederne.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR-registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6789

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 74600, heraf grundværdi kr. 640000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

René Christensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Gældsstyrelsen v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-03 kl. 11:00
Retten i Sønderborg
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6789

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-292/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.