8a, Noret, Magleby, pr. 03-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

8a, Noret, Magleby

Adresse

Gedehavevej 61
4230 Skælskør

Tvangsauktion landbrug Gedehavevej 61, 4230 Skælsk.

Landbrugsejendommen Højgaard i Magleby ved Skælskør.

Ved udenretlig, ikke sagkyndig besigtigelse den 21.08.2019 registreres firelænget landbrugsejendom med stuehus, udlænge, staldbygning og lade/maskinhus.

Stuehus i bindingsværk og mursten med tagdækning i bølgeeternit.

Indrettet med entre, badeværelse med toilet og bruseniche, tre stuer, to værelser, køkken med elkogeplader, emhætte, ovn, køleskab, opvaskemaskine og udgang til haven samt bryggers.

I entre ses oliefyr, der efter det oplyste ikke er i brug, og i stue ses brændeovn.

Udlænge med pudsede ydervægge og tagdækning i bølgeeternit.

Indrettet med vaskehus og fyrrum med kornfyr med magasin, tre disponible rum og vognport.

Efter det oplyste er fyringsanlægget frostsprængt.

Staldbygning med pudsede ydervægge og tagdækning i bølgeeternit.

Lade/maskinhus med pudsede ydervægge og tagdækning i bølgeeternit.

Gennemgående loft over udlængerne.

I lade ses korntørringsanlæg, men ellers ingen inventar, maskiner, besætning eller beholdninger.

Alle bygninger bærer præg af, at ejendommen har været ubeboet gennem lang tid.

Jordtilliggende henligger til græsning, og efter ejers oplysninger tilhører dyr og indhegning tredjemand.

Ifølge BBR er stuehus opført i 1802 i bindingsværk med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet boligareal 152 m².

Opvarmes med centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr til fast brændsel.

Erhvervsbygning opført i 1916 med til-/ombygning i 1965.

Ydervægge mursten og tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet erhvervsareal 100 m².

Ingen varmeinstallation.

Bemærkning om indlagt vand.

Erhvervsbygning opført i 1916 med til-/ombygning i 1965.

Ydervægge mursten og tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet erhvervsareal 150 m².

Ingen varmeinstallation.

Bemærkning om ladebygning.

Erhvervsbygning opført i 1916 med til-/ombygning i 1965.

Ydervægge i mursten og tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet erhvervsareal 105 m².

Ingen varmeinstallation.

Oplysning om kornsilo, forbedret spildevandsrensning med frist til 11.10.2013 og olietank med sløjfningsfrist 31.08.2008.

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i landzone ved offentlig vej.

Oplysning om olietank etableret i 1970 med sløjfningsfrist til 08.04.0197?.

Omfattet af kommuneplaner og er beliggende indenfor spildevandsplan.

Afløb til mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Påbud om forbedret rensning med frist til 10.09.0177?

Tilsluttet alment vandforsyningsanlæg.

Beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Der er beskyttede naturtyper på ejendommen: Søer, eng, strandeng og mose.

Beliggende i et areal, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde: Fuglebeskyttelsesområde, habitatområde og ramsarområde.

Ejendommen er pålagt landbrugspligt.

Der er på ejendommen registreret fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer: Rundhøj og langhøj.

Der på ejendommen beskyttede sten- eller jorddiger og ejendommen er beliggende indenfor sø- og strandbeskyttelseslinje.
Se vedlagte Ejendomsdatarapport med bilag.

Tinglyst areal 238.246 m², heraf vej 2.800 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6774

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 1129100, heraf grundværdi kr. 4200000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Per Nagel Holst

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Realkredit Danmark A/S v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-09 kl. 09:30
Retten i Næstved
Mødelokale 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6774

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen tlf. 57864614. Sag 57185.

Retskreds

AS 3-355/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.