36cs, Udenbys Klædebo Kvarter, København, pr. 03-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

36cs, Udenbys Klædebo Kvarter, København

Adresse

Åboulevard 14, st
2200 København N

Tinglyst areal 125 m², i. h.t. tingbogen og i .h.t. BBR 129 m². Fordelingstal: tinglyst 59/1000.

Bidrag til ejerforening opkræves månedsvis og omfatter: Fællesudgifter kr. 2.554,01, internet kr. 61,25 og a/c varme kr. 1.380,00, eller i alt pr. mdr. kr. 3.995,26.

Centralt beliggende 3 værelses lejlighed beliggende i ejendom opført i 1897 af mursten og med tegltag - beliggende tæt på søerne.

Lejligheden er beliggende i en fredet ejendom, der hedder Store Aahus.

Der er adgang til lejligheden fra ejendommens hovedtrappe, idet en oprindelig indgang fra porten er blændet ligesom adgang fra Aaboulevard (nok tidligere butik) er blændet.

Fra trappeopgangen træder man ind i et stort værelse, hvorfra der er adgang til ligeledes et stort værelse beliggende imod Aaboulevarden og fra dette en lille entre – dog med blændet dør ud imod portrum.

Fra indgangsværelset går en fordelergang, hvorfra der er adgang til badeværelse og et yderligere værelse og for enden af gangen går man ud i et stort køkken, hvorfra der er adgang til bagtrappe.

I køkkenet var ved besigtigelsen et køle/frys af ukendt mærke, en opvaskemaskine af mrk. Hoover, en ovn af mrk. Gram og keramiske kogezoner (med skår) nedfældet i bordplade af mrk. Blomberg. Gulv i køkken var belagt med sort/hvide vinylfliser.

I badeværelse var badekar med et oplyst defekt afløb, toilet og håndvask samt vaskemaskine af mrk. Aeg. På gulv sorte klinker og hvide vægfliser.

Lejligheden har ældre koplede vinduer – dog er isat termovindue i indgangsværelse samt i værelse ud mod Aaboulevard, idet de oprindelige koplede ruder imod Åboulevard er suppleret med en stor fast termorude – se billeder – således at vinduer ikke kan åbnes og hvorefter der ikke er udluftning til dette rum (!). I samme rum er tidligere lem i gulv til kælder lukket på en måde der formentlig ikke opfylder gældende brandsikring.

Ejerforeningen har oplyst, at der ikke er givet tilladelse til isætning af termovinduer. Da ejendommen er fredet, tillades termovinduer normalt ikke og ny ejer må formentlig tåle en lovliggørelse.

Lejligheden opvarmes med centralvarme.

Der er kælderrum til lejligheden.

Ejendommen indgår i et større fælles gårdmiljø.

Lejligheden er udlejet – på lejeaftale med bestemmelse om tidsbegrænsning, men da denne af udlejer ej er ændret eller forfulgt ved udløb er bestemmelsen om tidsbegrænsning formentlig bortfaldet, således at lejemåler må betragtes som indgået tidsubestemt.

Lejligheden er udlejet til 3 personer – se kontrakt – som hver især betaler sin andel af lejen og forbrugsudgifter med samlet kr. 4.000,00 pr. person direkte til udlejer – eller samlet kr. 12.000,00/mdr.

Lejer har oplyst, at der ikke i lejeforholdet er modtaget varmeregnskaber, samt at det oprindelig var aftalt at varmen udgjorde kr. 1.000,00/mdr. af den samlede betaling på kr. 12.000,00. Der kan således være et evt. krav på tilbagebetaling fra lejer.

Det bemærkes – jf. Lejelovens § 36, stk. 1 – at udgift til varme og opvarmning af brugsvand ikke kan indeholdes i lejen.

Der er videre i lejeforholdet erlagt et depositum på 36.000,00 svarende til 3 måneders leje.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 54800, heraf grundværdi kr. 2250000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Erling Høy v/Rene Asger Høy

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S
Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS
Kronprinsessegade 26
1306 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Arne Linde Olsen, att. Susanne Lind Overby

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-23 kl. 10:30
Københavns Byret
Tvangsauktioner, mødelokale 11
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Arne Linde Olsen, att. Susanne Lind Overby
Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS
Kronprinsessegade 26
1306 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Københavns Byret, Fogedretten/tvangsauktioner

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Arne Linde Olsen, att. Susanne Lind Overby
Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS
Kronprinsessegade 26
1306 København K

Ekstra bemærkninger

Besigtigelse: Iht aftale med rekvirenten.

Retskreds

AS TV-154/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.