Peter Svanum, cvr: 25534069, pr. 03-09-2019

Skifteretten i Aalborg har den 22.08.2019 indledt gældssaneringssag for

Peter Svanum
CVR-nr. 25534069

Adresse

Vesterbro 13, 5
9000 Aalborg

Sagsnr. SKS 31-487/2019

Peter Svanum har tidligere drevet en personligt ejet virksomhed, CVR-nr. 25534069, STP Svanums Teaterproduktion v/Peter Svanum.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger.

Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt.

Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Hanne Bruun Jacobsen inden 8 uger fra denne bekendtgørelse.

Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering.

Aalborg den 30.08.2019.

Hanne Bruun Jacobsen, advokat

Retskreds: Aalborg

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.