5ba, Karsholte by, Tersløse, pr. 04-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

5ba, Karsholte by, Tersløse

Adresse

Karsholtevej 26
4293 Dianalund

Tvangsauktion Karsholtevej 26, 4293 Dianalund.

Parcelhus på Karsholtevej i Dianalund.

Ved udenretlig, ikke sagkyndig besigtigelse den 22.08.2019 registreres enfamilieshus med pudsede ydervægge og tegltag.

Indrettet med entre, værelse, gæstetoilet, køkken med spiseplads og stue med brændeovn og udgang til træterrasse.

Fra entre trappe til tagetage med to værelser, soveværelse og badeværelse med toilet.

Fra køkken indvendig trappe til kælder med naturgasinstallation, tre disponible rum, vaskerum, badeværelse med toilet og brusebad samt forgang med udgang til udvendig kældertrappe.

Fritliggende garage med pudsede ydervægge og tilbygget udhus i stålplader.

Ifølge BBR fritliggende enfamilieshus opført i 1938 med om-/tilbygning i 1976.

Ydervægge i mursten og tagdækning i tegl.

Samlet boligareal 136 m², heraf 56 m² tagetage. Samlet kælderareal 76 m².

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammerfyr til naturgas. Supplerende varme med fast brændsel.

Carport på 17 m² opført i 1979 i træbeklædning og tagdækning i metal.

Garage på 18 m².

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i byzone ved offentlig vej.

Registreret afblændet olietank fra 1976.

Oplysning om Huslejenævnsafgørelse fra 09.03.2018.

Omfattet af kommuneplaner.

Fælleskloakeret med påbud om separatkloakering. Beliggende indenfor spildevandsplan om separatkloakering og renseklasse.

Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg.

Beliggende i varmeforsyningsområde med individuel naturgasforsyning og forbud mod el-varme.

Beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Beliggende i område klassificeret som lettere forurenet.

Se vedlagte Ejendomsdatarapport med bilag.

Tinglyst areal 607 m², heraf vej 0 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6792

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 274400, heraf grundværdi kr. 1200000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Tonny Birger Petersen og Bethina Simon

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-02 kl. 11:00
Retten i Næstved
Mødelokale 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6792

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen tlf. 57864614. Sag 57242.

Retskreds

AS 3-353/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-05 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.