5af, Over Feldborg by, Haderup, pr. 05-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

5af, Over Feldborg by, Haderup

Adresse

Bredgade 59
7540 Haderup

Hus til nedrivning i Feldborg.

Grundarealet er ifølge tingbogen 669 m², heraf 0 m² vej.

Ejendommen er beliggende i Feldborg, som er en mindre by ca. 30 km. nord for Herning.

Ejendommen er opført i 1910 og indeholder 4 værelser, 1 køkken, 1 toilet og 1 badeværelse fordelt på 107 m² i henhold til BBR. Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 68 m² og dertil kommer 39 m² tagetage.

Ejendommen er opført i mursten med tegltag, jf. BBR.

Man kommer ind i ejendommen via en mindre gang. Derfra er der adgang til køkkenet/stuen, hvori der er adskillige voldsomme skader i loft og gulv, hvilket formentlig skyldes fugtproblemer, ligesom der i tagetagen er huller i taget. For hele ejendommen gælder det, at vægge og vinduer er i dårlig stand, hvilket for væggenes vedkommende kommer tydeligt til udtryk i form af store plamager.

Generelt fremstår ejendommen beskidt, forfalden, forladt og uvirksom. Det er rekvirentens vurdering, at ejendommen ikke længere kan bruges til beboelse og således skal nedrives.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med centralvarme med to fyringsenheder.

Ejendommen anvendes til beboelse (er dog ubeboet), er beliggende i byzone og ud til offentlig vej.

Som afløbsforhold er der registreret afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg, jf. ejendomsdatarapport. Det er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat, alment vandforsyningsanlæg.

Lokalplaner og kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Hernings Kommunes hjemmeside.

Ejendommen er beliggende indenfor en gældende kirkebyggelinje jf. ejendomsdatarapport. Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres bebygelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6475

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 62800, heraf grundværdi kr. 470000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Torben Jensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Herning Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-27 kl. 09:30
Retten i Herning
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Herning og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6475

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 0. Ejendommen kan besigtiges den 20.09.2019 kl. 10.15. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6475

Retskreds

AS 92/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-06 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.