39, Håstrup by, Smidstrup, pr. 05-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

39, Håstrup by, Smidstrup

Adresse

Frifeltvej 3
7000 Fredericia

Stor villa i landlige omgivelser i Trekantområde.

Midt i Trekantområdet ca. 16 km. fra henholdsvis Fredericia og Kolding og Vejle finder du Håstrup, hvor denne ejendom er beliggende. Håstrup ligger i Region Syddanmark og hører under Fredericia Kommune. Skole og daginstitutioner finder du i cykelafstand i nabolandsbyerne Smidstrup og Herslev ca. 3 km. væk, imens indkøbsmuligheder primært forefindes i og omkring Fredericia og Kolding.

Ejendommen er beliggende i landlige omgivelser direkte ud til Frifeltvej omkranset af marker. Grundarealet er ifølge tingbogen 931 m², heraf 0 m² vej.

Ejendommen er opført i 1914 og til-/ombygget i 1983. Det bebyggede areal udgør 165 m² hvortil kommer areal af udnyttet tagetage på 60 m² og kælderareal på 10 m², og det samlede boligareal er på 302 m² fordelt på 2 etager, jf. BBR. Af BBR fremgår det endvidere, at bygningen har afvigende etager.

Ejendommen er opført i mursten med tag af tegl, jf. BBR, som dog fremstår ældre og trænger til at blive renset.

Ejendommen var på tidspunktet for besigtigelse under ombygning såvel ude som inde, og hele huset bærer præg den igangværende ombygning. Flere rum stod halvfærdige eller helt tomme hen. Boligarealet på 302 m² er inddelt i 7 værelser, 3 toiletter og 3 badeværelser jf. BBR. Der var ved besigtigelsen ikke installeret toilet eller bad i stueetagen, men installationerne er lagt ind.

Ved hovedindgangen forefindes en stor entré med trappe til 1. sal og adgang til to fordelingsgange. I stueetagen er der en stue, hvorfra der er forbindelse til et værelse. Der er yderligere tre værelser i stueetagen med indgang fra fordelingsgangene. Fra et af værelserne er der direkte udgang til haven. Via entréen er der nedgang til kælderen, dog var der ved besigtigelsen ikke installeret en trappe ned til kælderen. Der er en bagindgang i stueetagen, hvorfra der er direkte forbindelse til et bryggers.

På førsteetagen træder man direkte ind i et køkkenalrum med et flot lysindfald. Køkkenet fremstår nyt og lyst med ovn, køleskab, fryseskab og opvaskemaskine. Derudover består førsteetagen af et værelse med forbindelse til et stort flot badeværelse med spabad.

Huset har en mindre baghave anlagt med både terrasse, græsplæne og en lille sø. I græsplænen er der nedgravet en trampolin. Til ejendommen hører et udhus på 80 m² jf. BBR ligeledes opført i 1914 med ydervægge af mursten og tag af cementsten. Her er der plads til garage og værksted. Af BBR fremgår det, at der skulle forefindes flere udhuse på ejendommen, dog med en usikker beliggenhed, og disse udhuse var heller ikke at finde ifbm. besigtigelsen.

Der forefindes en tilstandsrapport over ejendommen fra 2007, men denne formodes ikke at give et retvisende billede af ejendommens stand, idet ejendommen er under ombygning på tidspunktet for besigtigelse.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med flydende brændsel suppleret med ovne til flydende brændsel. Der er deslige anført to afblændende olietanke på matriklen.

Ejendommen anvendes til beboelse, er beliggende i landzone og ud til offentlig vej.

Som afløbsforhold er det registreret, at der er spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand), og matrikelnummeret er beliggende indenfor et kloakopland jf. ejendomsdatarapporten. Det er endvidere anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat, alment vandforsyningsanlæg, og at ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Det bemærkes deslige, at matriklen er beliggende inden for et område, hvor der er udpeget renseklasse: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation og reduktion af total fosfor.

Der er ingen lokalplaner for ejendommen. Kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på kommunens hjemmeside.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6651

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 84800, heraf grundværdi kr. 1800000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Ronnie Schultz Christensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Vejle Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-03 kl. 11:40
Retten i Kolding
Mødelokale H
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6651

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 19.09.2019 kl. 11.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6651

Retskreds

AS 7-342/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-06 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.