NDLR Holding IVS, cvr: 39293668, pr. 06-09-2019

Ved dekret af 2019-09-03 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

NDLR Holding IVS
CVR-nr. 39293668

Adresse

Vodroffs Tværgade 3A, 2
1909 Frederiksberg C

Sagsnr. K 3257/19-D

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 27.08.2019.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 29.11.2018.

Likvidator har været udmeldt den 17.07.2019.

Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 04.09.2019.

Retskreds: Sø- og Handelsretten

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-07 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.