11a, Sundbyøster, København, pr. 06-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

11a, Sundbyøster, København Kommunekode 0101 - vejkode 4728

Adresse

Messinavej 28, st
2300 København S

Andelslejlighed Messinavej 28 st. th., 2300 Kbh.

Andelslejlighed til beboelse i Andelsboligforening Messinagården i København.

Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 27.08.2019 registreres beboelseslejlighed i etageboligbebyggelse betonelementer med eternittag.

Fra fælles opgang indgang til entre, badeværelse med toilet og brusebad, værelse, soveværelse med fransk altan, spisekøkken med elkomfur, emhætte, køle-/fryseskab, opvaskemaskine og udgang til altan, dagligstue med fransk altan.

Rådighed over kælderrum og adgang til fælles vaskekælder.

Ifølge BBR beliggende i andelsboligbebyggelse med etageejendomme opført i 1962 med 114 boliger.

Ydervægge i betonelementer og tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Opvarmes med fjernvarme/blokvarme.

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata er andelen beliggende i byzone ved privat fællesvej.

Omfattet af kommuneplaner.

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg og omfattet af spildevandsplan med fælleskloakering.

Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg.

Beliggende i varmeforsyningsområde med fjernvarme og forbud mod elvarme.

Beliggende i område klassificeret som lettere forurenet.

Se vedlagte Ejendomsdatarapport, Jordforureningsattest, Energimærke gyldig til 25.09.2023 og kort over vejforsyning.

Ifølge oplysninger fra Boligadministratorerne andrager månedlige udgifter til boligafgift incl. vand og a conto-varme kr. 4.004,67 hhv. kr. 645,00, i alt kr. 4.649,67.

Andelsværdien pr. 31.12.2018 opgøres til kr. 16.054,00 efter fordelingstal (areal i forhold til m²), eller 81 m² x kr. 16.054,00 = kr. 1.300.374,00, jf. § 5 i lov om Andelsboliger.

Maksimal pris kr. 1.300.374.

Om erhvervelsesbetingelserne henvises til Vedtægter § 7 og § 7a, jf. §§ 15-23.

Se vedlagte Vedtægter for A/B Messinagården, Årsrapport fro 2018, generalforsamlingsreferat 2018 og 2019, årsberetning 2018 og årsberetning 2019, Husorden og Police.

Areal iflg. Andelsboligforeningen 81 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6783

Ejendomsværdi

Pr. 09.04.2019 kr. 0, heraf grundværdi kr. 0

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jette Karina Ebenau

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Star Invest A/S v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-11 kl. 10:30
Københavns Byret
Fogedafdelingen, Mødelokale 11
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Københavns Byret, Fogedafdelingen og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6783

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen tlf. 57864614. Sag 55672.

Retskreds

AS TV- 74/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-07 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.