9a, Såby by, Yding, pr. 06-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

9a, Såby by, Yding

Adresse

Potmosevej 22
8752 Østbirk

9e, Såby by, Yding

Adresse

Potmosevej 22
8752 Østbirk

Flot landejendom med mulighed for hestehold.

Ejendommen er udlejet - se kopi af lejekontrakt vedhæftet salgsopstillingen samt yderligere oplysninger i beskrivelsen nedenfor.

Ejendommen er beliggende ved Såby nær Østbirk og består af to matrikelnumre (9 a + 9 e Såby by, Yding), som ligger i forlængelse af hinanden adskilt af en lille grusvej (se fotobilag i BBR). Alle bygninger, herunder stuehus (bygning 1 ifølge BBR), staldbygning (bygning 2 ifølge BBR) og lade/udhus (bygning 4 ifølge BBR) er beliggende på matr. nr. 9 a Såby by, Yding.

Ejendommen har ifølge tingbogen et samlet tinglyst areal på 35.011 m², heraf vej 0 m², og består foruden bygningerne af en lang indkørsel/allé, en stor have med terrasse og flagstang, ridebane, hestefolde og markarealer.

Stuehuset er ifølge BBR opført i 1870 med til-/ombygning i 1997 og har ifølge BBR et boligareal på 313 m² og et bebygget areal på tilsvarende 313 m².

Ejer oplyser, at alle bygningerne i løbet af de seneste par år er renoveret udvendigt, og stuehuset og staldbygningen (bygning 1 + 2 i BBR) er samtidig renoveret indvendigt, i hvilken forbindelse, der blev etableret førstesal på stuehuset.

Stuehuset er opført i mursten, som efterfølgende er pudset hvide, og har sorte tagsten, og dør- og vinduespartier er udvendigt malet grå og indvendigt malet hvide.

Både staldbygning og lade/udhus er ligeledes opført i mursten, som efterfølgende er pudset hvide, og begge bygninger har tag af metalplader.

Stuehuset er trelænget, og sammen med staldbygningen og laden/udhuset omkranser de en grusbelagt gårdsplads med et cirkelformet græsareal med en lav hæk omkring og et lille træ i midten. Foran stuehuset er der lagt brosten mellem de tre længer, og to blomsteropsatser markerer indgangspartiet.

Mellem stuehuset og staldbygningen er et mindre areal belagt med brosten, som kan anvendes til parkering med plads til 1 (måske 2) køretøjer. Der er også gode parkeringsmuligheder på selve gårdspladsen.

Stueetagen i stuehuset indeholder køkken, hall/entré, bryggers, to badeværelser, to værelser og tre stuer.

Alle værelser/stuer i stueetagen har lyst træplankegulv, som ejer oplyser er fra Dinesen. Lofterne er hvide, og i stuerne er der fritlagte loftbjælker (hvidmalede). Endvidere er der radiatorskjulere.

Køkken, badeværelse og bryggers i stueetagen har alle flisegulv, som ejer oplyser er af italiensk marmor. Ifølge ejer er der gulvvarme.

Køkkenet har hvide skabsmoduler langs dele af væggen og et større skuffemodul/bord i mørkt træ er placeret i midten af køkkenet. Et væghængt vitrineskab i samme mørke træ med glaspartier i lågerne er placeret på bagvæggen. Endvidere er der en dobbelt håndvask i hvid keramik, stort gaskomfur af mrk. Smeg m. 6 blus og 2 ovne, amerikanerkøle-/fryseskab af mrk. Smeg m. isterningemaskine og en opvaskemaskine af mrk. Miele. Bordpladen på de hvide moduler og vægpartiet omkring gaskomfuret er belagt med små hvide fliser. Loft og vægge er hvide.

Fra køkkenet går man to trin op til en stor lys (spise)stue med lysegule vægge og pejs. Udgangsdør til haven.

Fra stuen er der adgang til en stor hall/entré med flisegulv, hvor man finder hovedindgangen, trappe til henholdsvis kælder og 1. sal samt adgang til (sove)værelse, badeværelse og endnu en stue.

(Sove)værelset har mønstret tapet på væggene i lyse nuancer, og fra soveværelset er der en dør ud til haven.

Badeværelset indeholder toilet, håndvask og badekar (med guldfarvede armaturer). Vægpartiet omkring badekarret og gulvet er belagt med fliser. Den øvrige del af væggene er dækket af tapet i lyse nuancer.

Stuen har vægge malet i en støvet grøn nuance, mørkegrønne gardiner fra loft til gulv og udgang til haven via dobbeltdør. Fra stuen er der adgang til endnu en stue med pejs og med vægge malet i en lys grå/blå nuance.

Fra stuen er der adgang til mindre bryggers med opvaskemaskine og tørretumbler, begge af mrk. Miele, og ovenpå disse er lagt en bordplade. Gulvet er belagt med fliser.

Fra bryggerset er der adgang til et værelse og et mindre badeværelse med flisegulv samt toilet, håndvask og indbygget brusekabine. Der er udgang til gården fra bryggerset. Der står en del møbler opmagasineret i værelset, som tilhører ejer. Disse følger ikke med ejendommen og vil blive afhentet af ejer.

Ved besigtigelsen kunne konstateres huller/revner i et par vinduer. Det bemærkes i øvrigt, at flere udgangsdøre til haven ikke er i niveau med grunden, så hvis disse skal anvendes, vil det formentlig kræve etablering af mindre trapper.

I kælderen findes to rum, hvoraf det ene er indrettet som vinkælder, og det andet bruges til opbevaring. Begge rum har delvist stenvægge/betonvægge. Vinkælderen har stengulv (se billede) og opbevaringsrummet har betongulv. I opbevaringsrummet er placeret en vandvarmer. I forbindelse med besigtigelsen kunne det konstateres, at denne lækkede vand, hvorefter der blev lukket for vandet. Ejer oplyser, at ny vandvarmer forefindes på ejendommen, men dog skal installeres/tilsluttes.

Førstesalen består af to fordelingsgange (i forlængelse af hinanden). Den ene med karnap. Endvidere fire værelser, hvoraf det største også kan fungere som stue, og et stort badeværelse med to håndvaske, væghængt toilet og separat bruseniche. Førstesalen er alene etableret på stuehusets midterste længe. Der er således ikke etableret førstesal på sidelængerne. To mindre adgangsdøre fører ud til de uudnyttede loftrum.

Fordelingsgange og alle værelser har tilsvarende plankegulve som i stueetagen, og badeværelset har flisegulv i marmor som husets øvrige badeværelser. Alle rum har hvide (skrå)vægge og hvide lofter samt synlige radiatorer.

Staldbygningen er oprindeligt opført i 1870 og har ifølge BBR er bebygget areal på 206 m². Den indeholder fem hestebokse, vaskeplads og opholdsrum/saddelrum med håndvask, skabe og siddeplads. Ved fremvisningen kunne det konstateres, at en del af lågerne på skabene ikke er fastsat.

Laden/udhuset (som er bygget sammen med staldbygningen) er ligeledes opført i 1870 og har ifølge BBR et bebygget areal på 323 m². Laden har som tidligere anført ikke gennemgået samme indvendige renovering som stuehuset og staldbygningen og fremstår derfor mere rå og i mindre pæn stand. Der er lavet yderligere (heste)bokse (to mindre og én større), dog ikke i samme stand og materialer som de øvrige hestebokse. Der er dog god plads til f.eks. opbevaring af maskiner/køretøjer. Ved besigtigelsen kunne ingen maskiner konstateres, og ejer har efterfølgende bekræftet, at der ikke hører maskiner af nogen slags til ejendommen.

Stuehuset opvarmes med pillefyr og med diverse pejse som supplerende varmekilde.

Vandforsyning ifølge BBR: Privat, alment vandforsyningsanlæg

Bemærk:
BBR ses ikke at være opdateret i forhold til ovennævnte renovering, herunder etableringen af førstesalen på stuehuset, og førstesalen er ifølge oplysning fra Horsens Kommune ikke godkendt til beboelse. Det i BBR anførte boligareal på 313 m² omfatter således kun stueetagen.

Som følge af ovenstående må køber forvente, at næste offentlige vurdering vil medføre en stigning for så vidt angår ejendomsskatter.

Ifølge den nuværende BBR-meddelelse er der endvidere meddelt forskellige påbud, herunder påbud om forbedret rensning og påbud i forbindelse med uhygiejniske forhold. Hvorvidt disse påbud er opfyldt vides ikke. Kommunen oplyser, at de mangler dokumentation fra ejer.

På baggrund af ovenstående opfordres interesserede købere til at kontakte Horsens Kommune for yderligere oplysninger.

Vedrørende lejeforholdet:
Lejekontrakt er vedhæftet som bilag til salgsopstillingen. Ejers advokat har i mail af 21.08.2019 oplyst, at lejekontrakten hverken er eller vil blive opsagt fra ejers side, men oplyser samtidig, at forudbetalt leje på kr. 288.000 endnu ikke er modtaget fra lejer. Det kunne ved fremvisningen konstateres, at lejer endnu ikke er flyttet ind. I forbindelse med 1. auktion var forudbetalt leje fortsat ikke modtaget.

Der er i størstebeløbet medtaget kr. 84.000 vedrørende skyldigt depositum til en tidligere lejer af ejendommen. Der er dog uenighed mellem ejer og tidligere lejer om kravets berettigelse.

Da lejekontrakten er på engelsk, er de væsentligste oplysninger listet nedenfor, idet dog bemærkes, at der er tale om en delvis oversættelse af lejekontrakten, som ikke må sidestilles med en juridisk vurdering af lejekontraktens vilkår og gyldighed, hvorfor køber opfordres til selv at lade lejekontrakten gennemgå af sagkyndig rådgiver:

Ejendommen er udlejet pr. 01.06.2019.

Lejeaftalen gælder for en husstand bestående af max 6 personer. Herudover er det tilladt at holde heste på ejendommen, ligesom kæledyr er tilladt.

Månedlig husleje på kr. 24.000, dvs. en årlig husleje på kr. 288.000.

Det er mellem parterne aftalt, at der i forbindelse med lejeaftalens indgåelse indbetales forudbetalt husleje svarende til 3 måneders husleje og yderligere forudbetalt husleje svarende til 9 måneders husleje, dvs. I alt kr. 288.000 svarende til et års husleje. Senest den 01.03.2020 forudbetales på ny husleje for et år. Parterne begrunder aftalen med, at lejer i forbindelse med fastsættelsen af lejen har opnået en reducering i lejen.

I tillæg til huslejen betales á conto el med kr. 2.750 om måneden, á conto vand med kr. 600 om måneden og á conto internet med kr. 279 om måneden.

Ejendommen opvarmes ved pillefyr, og lejer skaffer/betaler selv træpiller, derfor betales ikke á conto for varme.

Betaling af husleje og á conto forbrug kan kun ske i Euro til kurs 7,43.

Lejen er fastsat til 01.06.2020, hvorefter der sker regulering i henhold til nettoprisindekset.

Lejeaftalen er ikke tidsbegrænset, og det er aftalt mellem parterne, at lejeaftalen kan opsiges med ét års skriftligt varsel fra begge sider. For så vidt angår opsigelse fra udlejers side henvises der til § 82 og 83 i lejeloven.

Det er aftalt, at lejer senest i forbindelse med underskrivelse af lejekontrakten skal indbetale de ovenfor nævnte kr. 288.000 til udlejer.

Ejer selv anslår i lejekontrakten stuehuset til ca. 602 m², øvrige bygninger til 529 m² og grunden til 3,5 hektar.

Lejer har indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der er særlige krav til visse dele af vedligeholdelsen, herunder årlig service af træpillefyret og anvendelse af speciel olie/maling/materialer i forbindelse med bl.a. vedligeholdelse af murværk og vinduer.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6452

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 794600, heraf grundværdi kr. 2650000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Henrik Ole Madsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S v/advokat Michael Gregersen
Horten Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup

Auktionsbekendtgører

Horten Advokatpartnerselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-09-27 kl. 14:00
Retten i Horsens
Mødelokale 2
Godsbanegade 2
8700 Horsens

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Horten Advokatpartnerselskab

Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Horsens og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6452

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 4.000.000. Ingen hammerslagsaftale.

Retskreds

AS 6-156/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-07 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.