5s, Ramten by, Ørum, pr. 10-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

5s, Ramten by, Ørum

Adresse

Savværksvej 1
8586 Ørum Djurs

Beboelse og erhverv.

Tinglyst areal 11.205 m², heraf vej 377 m².

Ejendommen er beliggende i Ramten mellem Auning og Grenå. Huset fremstår med ydervægge i gule teglsten, taget er belagt med røde glaserede teglsten og fremstår i god stand. Udhæng er inddækket i kobber og eternitplader.

Huset indeholder en boligdel på 309 m² og en erhvervsdel på 339 m². Boligdelen er i stueetagen indrettet med bryggers med indgang til værelse samt nedgang til kælder. Der er stort køkken-/alrum (Invita) indrettet med spisestue, opholdsstue og havestue. Der er udgang til hall, toilet, stort kontor (tidligere 2 værelser), soveværelse, hvorfra der er adgang til badeværelse. På 1. sal findes repos, stort kontor med sengeplads, stort soveværelse samt badeværelse.

Erhvervsdelen er i stueetagen indrettet med kontor, motionsrum, depot, toilet, kontor samt lager med indrettet tekøkken. 1. salen er ikke færdiggjort og fremstår på nuværende tidspunkt med rå gipsvægge, rå spånplader, der er fræset ud til gulvvarmeslanger. Der findes desuden funktionsdygtigt toilet samt tekøkken.

Der er træparketgulve i lyse farver og gipslofter. Vinduerne er blandet trærammer samt træ/alu. Alle fremstår i middel stand. Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Miele kogeplade, emhætte af ukendt mærke, Miele ovn, Miele køleskab, Siemens fryser, Miele vaskemaskine samt Siemens tørretumbler.

Til ejendommen hører en tidligere ridehal på 742 m² indrettet med 5 hestebokse.

Ejendommen fremstår i god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Der er generelt anvendt gode materialer.

Grunden ligger ud til hovedvejen, men er indhegnet hele vejen rundt og huset ligger lidt tilbagetrukket. Der er stor græsplæne, perlesten, ridebane og indhegning til heste samt parkeringsmuligheder. Til matriklen hører desuden en del af P Madsens Vej, der har status som privat fællesvej og løber mellem 5-6 andre ejendomme. Det vides ikke, hvorledes der forholdes med vedligeholdelse af vejstykket.

Der er registreret uafsluttede byggesager på BBR. Der henvises til kommunens oplysninger herom, der er vedlagt salgsopstillingen. Der er registreret to olietanke, hvoraf den ene er noteret som sløjfet, mens den anden fra 1989 iflg. BBR ikke er sløjfet Det vides ikke om olietankbekendtgørelsens regler er opfyldt. Ejendommen opvarmes med fjernvarme, hvortil er forblivelsespligt.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Der er forbud mod opvarmning med el. Det fremgår af jordforureningsattesten, at ejendommen er udgået før kortlægning, og at det er vurderet, at der ikke er grundlag for kortlægning.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1

Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1969. Til-/ombygningsår: 1993. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 15. Heraf antal værelser til erhverv: 8. Antal toiletter: 6. Antal bade: 3. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Tegl. Bebygget areal 648 m². Heraf indbygget garage 34 m². Samlet bygningsareal 648 m². Samlet kælderareal 38 m². Samlet tagetageareal 204 m². Heraf udnyttet tagetage 204 m². Samlet boligareal 309 m². Samlet erhvervsareal 339 m². Samlet areal: 648 m². Blandet erhverv og bolig med eget køkken. Erhverv: 339 m². Beboelse: 309 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).

Bygningsnr.: 2

Anden bygning til fritidsformål. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1988. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Metalplader. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal 742 m². Samlet bygningsareal 742 m². Samlet erhvervsareal 742 m². Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv 742 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Privat ridehal og stald.

Oplysninger om byggesager:

Byggesagsnr.: 2009-0028. Byggesagen berører: bygning nr. 1 - etage: st. - opgang: Savværksvej 1

- enhed: Savværksvej 1. Byggesagstype : Til/ombygning Byggetilladelse: 16.04.2009.

Byggesagsdato: 16.04.2009 Påbegyndt: 12.07.2010

Byggesagsnr.: 2009-0028. Byggesagstype : Nybyggeri Byggetilladelse: 16.04.2009. Byggesagsdato: 16.04.2009 Påbegyndt: 05.07.2010. Byggesagen berører: - bygning nr. 4.

Byggesagsnr.: 2009-0028. Byggesagstype : Nybyggeri Byggetilladelse: 16.04.2009. Byggesagsdato: 16.04.2009 Påbegyndt: 05.07.2010. Byggesagen berører: - bygning nr. 3.

Oplysninger om grunde:

Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Oplysninger om tekniske anlæg.

Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr.: 1

Beliggende på matrikel 5 s. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1969 Størrelsesklasse: 1. Sløjfning: Tanken er afblændet Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13).

Anlægsnr.: 2

Beliggende på matrikel 5 s. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift.

Etableringsår: 1989 Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet/underjordisk Fabrikationsnr.: 766. Typegodkendelsesnr.: 12-000 Størrelse: 4000 L. Indhold: Fyringsgasolie Fabrikationsår: 1989.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6796

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 196700, heraf grundværdi kr. 4850000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Maritha Warland Lien

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-02 kl. 13:00
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Njord Law Firm

Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6796

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Sussanne Almann Simonsen på e-mail: sas@njordlaw.com med oplysning om sags nr. 510742-223861/sas

Retskreds

AS 54-172/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.