9i, Roust by, Grimstrup, pr. 10-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

9i, Roust by, Grimstrup

Adresse

Roustvej 239
6818 Årre

9k, Roust by, Grimstrup

Adresse

Roustvej 239
6818 Årre

9æ, Roust by, Grimstrup

Adresse

Roustvej 239
6818 Årre

Tinglyst areal 95.302 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er en landbrugsejendom beliggende tæt ved Korskroen, hvor der er adgang til motorvej.

Ejendommens jordtilliggende består af 2,71 ha støtteberettiget agerjord samt resten med natur, hvoraf ca. 5 ha ligger knap 4 km fra ejendommen og ½ ha i Grimstrup Krat ca. 1,5 km fra ejendommen.

Bygning 1 – Ifølge BBR Stuehus til landbrugsejendom:
Stuehuset er ifølge BBR opført i 1933 i røde sten med røde cement tagsten.
Det bebyggede areal andrager ifølge BBR 111 m², udnyttet tagetage 80 m². Det samlede boligareal andrager ifølge BBR 191 m².

Stuehuset er indrettet med gang med adgang til toilet og brus samt bryggers. Endvidere adgang til køkken, entre, værelse og stor stue med brændeovn samt lille stue. Fra entreen er der adgang til første sal indrettet med stort disponibelt rum samt 3 værelser og walk-in closet.

Fra bryggers er der adgang til overdækket terrasse mod vest samt lille opbevaringsrum samt garage indrettet som værksted og med 2 el-porte og belagt med flisegulv.

Ved besigtigelsen forefandtes Electrolux tørretumbler, stål-opvaskemaskine, Voss keramisk komfur, Termex emhætte samt stål-køleskab.

Stuehuset er løbende renoveret ifølge det oplyste i 2000.

Bygning 2 – Ifølge BBR - Kostald:
Opført ifølge BBR 1933 i røde sten med tagdækning af pandeplader. Bebygget areal ifølge BBR 274 m².

Bygning 3 – Ifølge BBR - Lade:
Opført ifølge BBR 1933 i røde sten med tagdækning af pandeplader. Bebygget areal ifølge BBR 45 m².

Bygning 4 – Ifølge BBR – Svinestald:
Opført ifølge BBR i 1957 i letbeton med tagdækning af pandeplader. Bebygget areal ifølge BBR 60 m².

Bygning 5 – Ifølge BBR – Maskinhus:
Opført ifølge BBR i 1969 i plader med tagdækning af pandeplader. Bebygget areal ifølge BBR 105 m².

Bygning 6 – Ifølge BBR – Mellembygning:
Opført ifølge BBR i 1933 (til-/ombygningsår 1975) i mursten med eternittag – Bebygget areal ifølge BBR 16 m².

Bygning 7 – Ifølge BBR – Maskinhus/foderlade:
Opført ifølge BBR i 1981 i stålplader med eternittag – Bebygget areal 701 m².
Ombygget til stier til tyrekalve på dybstrøelse. Der er indrettet lille staldkontor til opblanding af mælk og med 3 stk. vandvarmere.

Udlejning:
Stuehuset, garagen og værksted/laden er udlejer til Pernille Pihl Kristensen og Kim Skov Thygesen for kr. 6.000 pr. måned. Indskud er betalt med kr. 12.000.

Forpagtning:
For så vidt angår 2,71 ha er jorden bortforpagtet til Rørhave ApS, jf. forpagtningskontrakten, der er et bilag til salgsopstillingen. Jorden er bortforpagtet til den 31.12.2019, hvor forpagtningsaftalen ophører. Forpagtningsafgifter er betalt.

Ifølge BBR er der nedgravet en 1500 l olietank i 1966, der er afblændet i 1990.

Bemærkninger for grund ifølge BBR:
Pladsbelægning 500 m².
Møddingsplads 200 m².
Gylletank på 743 m³.
Byrde vedr. bebyggelse tinglyst 10.05.1965.

Opvarmning: Ifølge BBR naturgas
Vandforsyning: Ifølge BBR privat, alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold: Ifølge BBR mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse.

Med hensyn til ejendommens servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Beskrivelsen er baseret på besigtigelse af én ikke-byggesagkyndig samt på oplysninger i BBR, hvilke oplysninger der ikke indestås for.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 283400, heraf grundværdi kr. 2100000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Henning Leth under konkurs v/kurator, advokat Niels Aamann

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Konkursboet - kurator, advokat Niels Aamann

Hedemarken 23
7200 Grindsted

Auktionsbekendtgører

Penta Advokater

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-03 kl. 09:00
Retten i Esbjerg
Fogedretten, Retssal 13
Dokken 1
6700 Esbjerg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Penta Advokater

Hedemarken 23
7200 Grindsted

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

kan downloades fra www.itvang.dk

Rekvirering af salgsopstilling


Penta Advokater

Hedemarken 23
7200 Grindsted

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 164/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.