16c, Høng by, Finderup, pr. 10-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

16c, Høng by, Finderup

Adresse

Sæbyvej 2
4270 Høng

16c, Høng by, Finderup

Adresse

Sæbyvej 2B
4270 Høng

Bemærk ny auktion - højeste bud på 1. auktion = kr. 70.000.

Ejendommen matr. nr. 16 c Høng by, Finderup, beliggende Sæbyvej 2, 4270 Høng, med et tinglyst areal på 717 m², heraf vej 0 m² og en ejendomsværdi pr. 01.10.2018 på kr. 660.000, heraf grundværdi kr. 123.400, er et fritliggende 1-familieshus, der ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1882 og med et bebygget areal på 70 m², udnyttet tagetageareal på 40 m², og et samlet boligareal på 110 m² og som er opført med ydervægge af, jf. BBR-meddelelsen, andet materiale og det samme gør sig gældende for tagdækningsmaterialet. Som rekvirenten vurderede det, er det bølgeeternittag og monterede plader som ydervægge.

Matr. nr. 16 g Høng by, Finderup, beliggende Sæbyvej 2B, 4270 Høng, er et ubebygget areal på 1.908 m², heraf vej 0 m², og med en ejendomsværdi pr. 01.10.2018 på kr. 343.400, grundværdi kr. 343.400.

NB, vedrørende moms.
Efter momslovens § 46 b skal der i visse situationer betales moms af budsum og størstebeløb relateret til en ”byggegrund”. Det er i denne sag konkret af rekvirenten vurderet, at da de to matrikler sælges samlet, og da Sæbyvej 2B, 4270 Høng, har en forholdsmæssig lav værdi, vil der alligevel ikke blive udløst moms. Hvis Skat, forelagt problemstillingen, måtte skønne, at der skal betales moms, er det ifølge rekvirentens opfattelse alene af den del af budsummen og størstebeløbet, der umiddelbart er allokerbar til det ubebyggede areal. Rekvirenten skønner i den situation, at beløbet er ubetydeligt og derfor bør bortfalde. Ex tuto nævnes, at det ser ud som om, en del af arealet er bebygget, da garagen delvist er placeret på Sæbyvej 2B, og også inddragende dette faktum fastholder rekvirenten sit udøvede juridiske skøn.

Ejendommen beliggende på Sæbyvej 2, 4270 Høng, kan i øvrigt beskrives som følger:

Ejendommen opvarmes med eget oliefyr og olietank er placeret over terræn. Ifølge oplysningerne er olietanken, der er fritstående, på 1.200 liter.

Vandforsyningen sker fra privat, alment vandforsyningsselskab, og afløb er til samletank.

Ejendommen består af mindre entré, stue, der er under renovering (en smule lavt til loftet). Der er monteret en brændeovn. Køkkenet, der er af ældre dato, er monteret med køleskab af mrk. Gram, opvaskemaskine af mrk. AEG, kogeplade af mrk. Bosch.

Herudover er der et badeværelse i stueetagen med brusekabine, træloft og hvide fliser.

Endelig er der på 1. salen diverse værelser.

Der forefandtes herudover på grunden yderligere en garage, der ifølge BBR-meddelelsen er på 45 m². Aktuelt bruges den til opmagasinering, og endelig forefandtes der en mindre tilbygning, der ikke ses beskrevet i BBR-meddelelsen.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, så som BBR-meddelelsen, hvorfor hverken rekvirent eller fogedret kan indestå for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen og visse af oplysningerne hidrører fra nuværende ejer.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 466800, heraf grundværdi kr. 1003400

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jannik Normind Christensen og Nadine Normind Christensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Advokat Thomas Monberg
Homann Advokater
Amagertorv 11
1160 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Thomas Monberg

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-09 kl. 09:20
Retten i Holbæk
Mødelokale 6
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Thomas Monberg

Amagertorv 11
1160 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Thomas Monberg

Amagertorv 11
1160 København K

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion = kr. 70.000.

Retskreds

AS 40-138/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.