14b, Lynge by, Lynge, pr. 10-09-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

14b, Lynge by, Lynge

Adresse

Feldskovvej 40
4180 Sorø

14æ, Lynge by, Lynge

Adresse

Feldskovvej 40
4180 Sorø

Tvangsauktion over Feldsskovvej 40, 4180 Sorø.

Tinglyst areal 20.529 m², heraf vej 75 m².

Beboelsesejendom på Feldskovvejen 40 nær Sorø Sø.

Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 03.09.2019 registres enfamilieshus med pudsede ydervægge og eternittag.

Indrettet med entre, badeværelse med toilet og bruseniche, soveværelse, dagligstue, spisestue med udgang til terrasse og køkken med elkomfur, emhætte og køle/fryseskab.

Fra entre trappe med interimistisk adgang til tagetage med påbegyndt rumopdeling og udgang til balkon.

Fritliggende udhus med pudsede ydervægge og fast tag.

Indrettet med fyrrum/vaskerum med pillefyr, varmtvandsbeholder, vaskemaskine og tørretumbler, disponibelt rum og halvtag.

Fritliggende udhus/garage i gasbeton med eternittag.

Fritliggende udhus/staldbygning i mursten med eternittag.

En stor del af den ubebyggede del af ejendommen henligger som engareal.

Ifølge BBR stuehus til landbrugsejendom opført i 1850 med til-/ombygning i 1983.

Ydervægge i mursten og tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet boligareal 180 m², heraf 65 m² tagetage. 20 m² overdækning.

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr til flydende brændsel. Supplerende el-varme.

Garage på 34 m² opført i 1965 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Bygning til landbrug m.v. på 47 m² opført i 1951 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Bemærkning om hønsehus.

Anden enhed til landbrug m.v. på 47 m².

Bygning til kontor opført i 1977 med til-/ombygning i 2001.

Ydervægge mursten og tagdækning i tegl.

53 m² erhverv og 28 m² carport.

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr til fast brændsel.

Bemærkning om udlænge til erhverv.

Udhus på 51 m² opført i 2006 i træbeklædning og med tagdækning i metalplader.

Bemærkning om løsdriftsstald.

Udhus på 13 m² opført i 2002 med tagdækning i tagpap.

Bemærkning om pavillon.

Udhus på 11 m² opført i 2002 i træbeklædning med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Bemærkning om bådhus.

Udhus på 6 m² opført i 2000 i plader af fibercement, herunder asbest og med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Bemærkning om gedehus.

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i landzone ved privat fælles vej.

Oplysning om olietank fra 1964 og 1985.

Omfattet af kommuneplaner.

Spildevandsafløb til samletank. Beliggende indenfor spildevandsplan med renseklasse.

Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg.

Beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Der er beskyttede vandløb på ejendommen.

Beliggende inden for skovbyggelinje og inden for søbeskyttelseslinje.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6818

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 591200, heraf grundværdi kr. 3250000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Sten Mikkel Renard Weihrauch

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Realkredit Danmark A/S v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-15 kl. 11:10
Retten i Næstved
Møderum 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6818

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 3-396/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-09-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.