5d, Sdr. Kollemorten by, Ø.Nykirke, pr. 08-10-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

5d, Sdr. Kollemorten by, Ø.Nykirke

Adresse

Hærvejen 188
7323 Give

Ejendom til nedrivning.

Grundarealet er ifølge tingbogen 9.284 m², heraf 0 m² vej.

Ejendommen ligger i Sdr. Kollemorten, ca. 10 km øst for Give og tæt på landsbyerne Kollemorten, Vonge og Knude. Grunden ligger i rolige omgivelser omringet af marker og træer. Desuden er der blot en lille halv times kørsel til både Billund og Vejle.

Ejendommen er opført i 1867 og ombygget i 1995. I henhold til BBR-meddelelsen består ejendommen af 3 bygninger.

Den første bygning indeholder 6 værelser, 1 køkken, 1 toilet og 1 badeværelse fordelt på 160 m². Den anden bygning er ligeledes opført i 1867 og består af 90 m² ladebygning. Den sidste bygning er et udhus på 92 m², som er registreret med 50 m² bolig og 42 m² staldbygning. For denne bygning er der ikke i BBR oplyst opførelsesår. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at ejendommen er i rigtig dårlig stand og helt faldefærdig. Taget er brast sammen i stuehuset og er faldet ned på første sal, hvor gulvet også er tæt på at falde sammen. Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 282 m² samt areal af udnyttet tagetage på 60 m². Ejendommens hovedhus er fordelt på 2 etager.

Hovedbygningen er opført i mursten med stråtag, jf. BBR. De øvrige bygninger er opført i mursten med metalpladetag.

Ejendommen er ubeboet, og ejendommens stand er til nedrivning.

Det fremgår af BBR, at ejendommen (kun hovedbygningen) opvarmes med fast brændsel.

Ejendommen anvendes til beboelse, er beliggende i landzone og ud til offentlig vej.

Som afløbsforhold er der registreret mekanisk rensning med nedsivningsanlæg, jf. ejendomsdatarapport. Det er tilige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat, alment vandforsyningsanlæg.

Jf. ejendomsdatarapporten er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde med drikkevandsinteresser.

Lokalplaner og kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Vejle Kommunes hjemmeside.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6691

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 124.200, heraf grundværdi kr. 820.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Niels Søe Mikkelsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Vejle Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-31 kl. 11:00
Retten i Kolding
Mødelokale H
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6691

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 1. Der er indgået hammerslagsaftale.

Retskreds

AS 7-310/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-10-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.