35e, Omø by, Omø, pr. 08-10-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

35e, Omø by, Omø

Adresse

Revvej 1
4245 Omø

Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 19. ds. registreres fritliggende parcelhus med pudsede ydervægge og eternittag el. lign. På den ene tagflade ses monteret solcellepaneler.

Indrettet med entre, stue, køkken med elkomfur, emhætte, køleskab og opvaskemaskine, mellemgang, soveværelse, badeværelse med toilet og bruseniche samt baggang med varmtvandsbeholder og egen indgang.

Fra stuen adgang til havestue i træ.

Fra entre trappe til tagetagen med repos/stue, toilet og to værelser.

Opvarmes med el og varmepumpe.

Tilbygget værksted/udhus med egen indgang.

Ifølge BBR fritliggende enfamilieshus opført i 1907 med til-/ombygning i 1981.

Ydervægge mursten og tagdækning i tegl.

Samlet boligareal 105 m², heraf 36 m² tagetage. Indbygget udestue på 19 m² og indbygget udhus på 41 m².

Opvarmes med varmepumpe og elektricitet. Solvarme-/solcelleanlæg etableret i 2012.

Bemærkning om bad og toilet i garagen.

Bygning på 9 m² til detailhandel i træ med builtup-tag opført i 1994.

Bemærkning om 8,5 m² stor souvenierbutik.

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i byzone ved offentlig vej.

Omfattet af lokalplaner og kommuneplaner.

Beliggende inden for spildevandsplaner. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg.

Beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Beliggende i område klassificeret som lettere forurenet.

Beliggende i område udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde.

Beliggende inden for en strandbeskyttelseslinje.

Se vedlagte ejendomsdatarapport med bilag.

Se vedlagte Energimærkningsrapport gyldig til den 31.05.2028.

Omfattet af servitut om medlemspligt af Digelauget Omø Nord.

Bidrag opkræves med ejendomsskatterne.

Tinglyst areal 826 m², heraf vej 0 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6714

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 113.800, heraf grundværdi kr. 1.050.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Lars Stuhr Iversen v/bobestyrer, advokat Jens Iversen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter Lars Stuhr Iversen v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-30 kl. 10:30
Retten i Næstved
Mødelokale 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6714

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. 2. og sidste auktion. Højeste bud på 1. auktion var kr. 310.000. Besigtigelse for panthavere og interesserede købere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen tlf. 5786 4614. Sag 57584.

Retskreds

AS 3-334/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-10-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.