466, Hammelev Ejerlav, Hammelev, pr. 08-10-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

466, Hammelev Ejerlav, Hammelev

Adresse

Skovgårdvej 3
6500 Vojens

Toplans hus beliggende ved Hammelev.

Tinglyst areal 817 m², heraf vej 0 m².

Toplans hus beliggende ved Hammelev mellem Haderslev og Vojens.

Ejendommen er opført i 1944. Ejendommen er opført i røde mursten og med hvide trævinduer. Taget er udskiftet fra det oprindelige tag til røde teglsten.

Det samlede boligareal udgør 205 m², hvortil der kommer 15 m² kælder.

Ejendommen fremstod som værende forladt med en påbegyndt renovering, der er afbrudt. Ejendommen henligger p.t. i en ruinagtigt tilstand. Bagdør til mindre tilbygning henstår således uaflåst, og en del af hårde hvidevarer, fyr, vandvarmer m.v. er afmonteret og smidt i gårdspladsen, ligesom dør til udestue ses som værende åben. Varmesystemet bar præg af, at være frostsprængt.

Fra hovedindgangen er der indgang til entre, hvorfra der er videre adgang til ejendommens stue samt trappeopgang til 1. sal.

Fra stuen er der adgang til udestue, ligesom der er adgang til ejendommens køkken. Det bemærkes, at køkkenet er delvist nedtaget og at der ikke forefindes nogen hårde hvidevare.

Fra køkkenet er der adgang til et værelse samt et badeværelse. Badeværelset er af ældre dato og med hvilke klinker og brus. Fra køkkenet er der endvidere adgang til bryggers og derfra videre adgang til endnu et værelse.

Ejendommens 1. sal består af en fordelingsgang, 3 værelser og et badeværelse.

Beskrivelsen sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 24.09.2019.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registeret og offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken foged, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter forudgående henvendelse til rekvirentens repræsentant, selv at besigtige ejendommen.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6957

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 77.600, heraf grundværdi kr. 890.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Ejendomsinvest Sjælland ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Haderslev Kommune - ejendomsskat v/advokat Erik Schøt-Bæk
Buch Advokatfirma
Hansborggade 30
6100 Haderslev

Auktionsbekendtgører

Buch Advokatfirma

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-11-11 kl. 09:00
Retten i Sønderborg
Retssal 8
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Buch Advokatfirma

Hansborggade 30
6100 Haderslev

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6957

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-340/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-10-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.