40, Pedersborg by, Pedersborg, pr. 09-10-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

40, Pedersborg by, Pedersborg

Adresse

Rustkammervej 2
4180 Sorø

Enfamiliesejendom på Rustkammervej i Pedersborg ved Sorø.

Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 26.08.2019 registreres parcelhus med pudsede ydervægge og tagdækning i cementsten.

Indrettet med indgang til entre fra veranda, stue, soveværelse, badeværelse med toilet og brusebad, baggang, køkken med elkomfur, emhætte og køle-/fryseskab.

Fra køkken trappe til åbent loft.

Tilbygget udhus med pudsede ydervægge og eternittag.

Indrettet med fyrrum med støbejernskedel og varmtvandsbeholder samt disponibelt rum med olietank. Fyret er uden brænder og ikke funktionsdygtigt.

Tilbygget udhus med pudsede ydervægge og to fritliggende udhuse i træ.

Ejendommen bærer præg af at have været ubeboet, og bygninger fremtræder i dårlig stand ude og inde.

Ifølge BBR fritliggende enfamilieshus opført i 1877.

Ydervægge i mursten og tagdækning i tegl.

Samlet boligareal 87 m².

Centralvarme fra eget anlæg, etkammer fyr til flydende brændsel.

Udhus på 20 m² i mursten med tegltag.

Udhus på 17 m² opført i 1877 i mursten med tegltag.

Garage på 22 m² opført i 1968 i træbeklædning med tagdækning i PVC.

Udhus på 7 m² opført i 1999 i træbeklædning med tagdækning i metalplader.

Udhus på 3 m² opført i 1999 i glas.

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i byzone ved offentlig vej.

Olietank registreret.

Omfattet af kommuneplaner.

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg og beliggende inden for en spildevandsplan med separatkloakering og med renseklasse.

Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg.

Omfattet af varmeplan med individuel naturgasforsyning og forbud mod elvarme.

Beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Beliggende i område klassificeret som lettere forurenet.

Beliggende inden for en kirkebyggelinje.

Se vedlagte ejendomsdatarapport med bilag

Tinglyst areal 835 m², heraf vej 0 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6772.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 502.100, heraf grundværdi kr. 1.150.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Kurt Emil Simonsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-11-13 kl. 10:10
Retten i Næstved
Møderum 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6772

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. 2. og sidste auktion. Højeste bud på første auktion var kr. 170.000. Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted ifølge aftale med sagsbdl. Mette Hulstrøm, 57864617. Sagsnr. 57250.

Retskreds

AS 3-350/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-10-10 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.