749b, Aalborg Bygrunde, pr. 10-10-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

749b, Aalborg Bygrunde

Adresse

Hjelmerstald 27
9000 Aalborg

Ejerlejlighedens tinglyste areal er 72 m², som er registreret som bolig.

Ejerlejligheden er et lille rækkehus opført – sammen med Hjelmerstald 25 - i mursten fra 1899 og ombygget i 1979, der i henhold til BBR skulle indeholde 4 værelser og bad og toilet.

Ejerlejligheden er indrettet med en lille entre med klinker, hvorfra der er en dør indtil toilettet, ligesom man kommer direkte ind til en stor stue på 41 m² med cementgulv indeholdende køkkenet. Fra denne stue er der en trætrappe op til 1. sal også med et rum på 25 m².

Indvendigt trænger ejerlejligheden til vedligeholdelse.

Ejerlejligheden betaler om måneden i fællesbidrag kr. 904 og i a conto varme kr. 660 til ejerforeningens konto 7444 00011320095.

De for ejerlejligheden gældende vedtægter er er tinglyst den 02.01.2019. Der henvises i øvrigt til de i salgsopstillingen indeholdende oplysninger fra administrator i mail af 25.02.2018 med bilag (vedtægter, referat fra ordinær generalforsamling den 11.08.2018 og årsrapport 2017/2018).

Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Ejendommen er beliggende i byzone.
Ejendommen er tilsluttet afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Ejendommen er tilsluttet privat, alment vandforsyningsanlæg.

Der tages forbehold for, at der kan være uoverensstemmelse mellem BBR-meddelelse og de faktiske forhold.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 120.600, heraf grundværdi kr. 1.250.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Per Aksel Jensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Aalborg Kommune v/Advokatfirmaet Vingaardshus A/S

Vingaardsgade 22
9000 Aalborg

Auktionsbekendtgører

Retten i Aalborg, Fogedretten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-29 kl. 09:40
Retten i Aalborg
Fogedretten, Retssal 2
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Vingaardshus A/S

Vingaardsgsgade 22
9000 Aalborg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Aalborg, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Advokatfirmaet Vingaardshus A/S

Vingaardsgade 22
9000 Aalborg

Ekstra bemærkninger

Der henvises til www.vingaardshus.dk, www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 16-30/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-10-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.