6a, Bjerlev by, Hvejsel, pr. 10-10-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

6a, Bjerlev by, Hvejsel

Adresse

Hvejselvej 129
7300 Jelling

7r, Bjerlev by, Hvejsel

Adresse

Hvejselvej 129
7300 Jelling

Planteavl med stipladser til smågrise.

Ejendommen Hvejselvej 129, 7300 Jelling, består af matr. nr. 6 a og 7 r Bjerlev by, Hvejsel.

Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom, og det samlede areal udgør 22,5809 ha, heraf vej 5.960 m².

Bygning nr. 1 - stuehus

Det bebyggede areal udgør 173 m². Det samlede boligareal udgør 203 m², heraf 173 m² i grundplan (inkl. 10 m² kælder) og 30 m² i udnyttet tagetage.

Stuehuset er opført i 1905. Stuehuset er opført i røde mursten med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).

Grundplan er indrettet med baggang med trappe til kælderrum og til 1. sal, køkken med spiseplads, badeværelse, lille og stor stue samt to værelser og et pulterrum. Der er tillige en trappe til et loftsrum på til 1. sal fra forgang.

1. sal er indrettet med 1 lidt større værelse og to mindre samt et uudnyttet loftsrum.

Stuehuset opvarmes med centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmidlet er olie. Der er tilslutning til privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: SOP: nedsivning til sivedræn.

Følgende hårde-/hvidevarer medfølger: Voss komfur, Eletrolux emhætte, Bosch køle-/fryseskab. Alt af ældre dato.

Bygning nr. 2 - staldbygning til svinehold

Det bebyggede areal udgør 120 m². Staldbygningen er opført i 1898.

Bygningen er opført i mursten med tagdækning af metalplader (bølgeblik, aluminium o. lign.).

Der er ingen varmeinstallation.

Bygning nr. 3 - ladebygning

Det bebyggede areal udgør 272 m². Opført i 1898.

Bygningen er opført i mursten med tagdækning af metalplader (bølgeblik, aluminium o. lign.).

Der er ingen varmeinstallation.

Bygning nr. 5 - maskinhus

Det bebyggede areal udgør 300 m². Opført i 1974.

Bygningen er opført i placer af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.) med tagdækning af metalplader (bølgeblik, aluminium o. lign.). Der er ingen varmeinstallation.

Maskinhuset anvendes til opbevaring af halm.

Bygning nr. 6 - staldbygning til svinehold (Klimastald)

Det bebyggede areal udgør 406 m². Stalden er opført i 1976 og til-/ombygget i 2004.

Bygningen er opført i letbeton (lette bloksten, gasbeton) med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit).

Stalden ligger parallelt med bygning 7. Indeholder 2 sektioner med 300 stipladser i hver og en foderlade. Der silokapacitet, hvor der fodres med tørfoder i et 2-strenget anlæg.

Bygning nr. 7 - smågrisestald samt 103 m² lade i bygningen

Det bebyggede areal udgør 341 m²+ 103 m². Stalden er opført i 2004.

Bygningen er opført i betonelementer (etagehøje, betonelementer) med tagdækning af fibercement (asbestfri). Der er ingen varmeinstallation.

På ejendommen er der plads til smågrise i klimastald.

Stalden er sektioneret i 4 sektioner med 300 stipladser pr. sektion. I stalden er der et for- og fyrrum. Taget er skiftet i 2017.

Olietank

Ifølge BBR er der i 1966 etableret en olietank på grunden. Tanken er ikke i drift og er afblændet, se dokumentation.

Olietank til opvarmning befinder sig i bygning 7, men er ikke noteret i BBR. Der foreligger ikke tankattest. Tanken vurderes at være 1.200 liter.

Gylleanlæg

Ejendommens gylletank er på 350 m³. Den er senest godkendt den 05.11.2012. Godkendelsen skal fornyes i 2022. Herudover er der en gastæt silo, der ikke længere er i brug.

Miljøtilladelse

Der er i forbindelse med miljøtilsyn den 18.05.2016 oplyst følgende produktionstilladelse:

Smågrise (7,4 - 32 kg) - 8.780 stk. eller

Smågrise (7,4 - 25 kg) - 12.200 stk. svarende til 43,76 DE.

Produktionen er ophørt i maj 2019.

Besætning, beholdninger maskiner og driftsmateriel medfølger ikke.

Jorden er bortforpagtet frem til 31.12.2019 på en mundtlig aftale. Ejendommen opråbes med respekt af forpagtningsaftalen, idet det kan oplyses, at forpagter har færdiggjort høsten og sit arbejde på jorden. Efterafgrøder kan fjernes af køber efter den 27.10.2019. Forpagtningsafgiften tilfalder sælger.

Støtteberettiget areal iflg. markkort udgør 20,25 ha, fællesskema mark 167-0, 167-1, 168-0. Der har i 2019 været vinterhvede på arealerne.

Betalingsrettigheder svarende til 20,25 ha er ikke omfattet af ejendommens pant jf. tinglysningslovens § 37 og § 38, hvorfor de allerede af den grund ikke er omfattet af auktionen.

Betalingsrettighederne indgår således ikke i budsummen, men kan eventuelt tilkøbes særskilt. Købesum for betalingsrettighederne udgør kr. 20.250. Det er nødvendigt, at auktionskøber allerede under auktionen tager stilling til, hvorvidt betalingsrettighederne ønskes tilkøbt, idet de ellers vil blive realiseret på anden vis.

Det bemærkes, at betalingsrettighederne alene kan købes samlet.

De 20,25 ha betalingsrettigheder fordeler sig som følger:

Antal Type ha pr. rettighed støtte/værdi pr. ha i kr. pålydende værdi i kr.

20,25 Alm. 1.259,25 kr. 25.499,81

Gødningsregnskab og sprøjtejournal

Da jorden har været bortforpagtet i 2019 er gødningsregnskab for gødningsåret 2018/2019 indberettet af forpagter.

Auktionskøber overtager status på gødningsregnskabet 2019/2020 pr. auktionsdagen.

Da jorden har været bortforpagtet i 2018, er sprøjtejournal for høståret 2019 indberettet af forpagter.

Auktionskøber overtager status på sprøjtejournal for høståret 2019 pr. auktionsdagen.

Der er ingen vandingstilladelser.

Fremvisning af ejendommen finder sted torsdag den 24.10.2019 kl. 09.30. Tilmelding er påkrævet og kan ske til le@kirklarsen.dk eller telefon 76115424. Bemærk, at fremvisningen alene gennemføres, såfremt der er tilmeldte hertil.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på offentlige registre samt besigtigelse. Offentlige registre kan indeholde fejl, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og hverken fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for eventuelle fejl. Interesserede købere opfordres derfor til selv at besigtige ejendommen på den planlagte fremvisningsdato.

Tvangsauktionen er ikke momspligtig, og da der bliver tale om en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8 tillægges rekvirentsalæret ej heller moms.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6809.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 1.349.700, heraf grundværdi kr. 5.250.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Birthe Laila Vinkel Nielsen under konkurs v/kurator, advokat Corna Levin Munch

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Konkursboet v/advokat Corna Levin Munch
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Auktionsbekendtgører

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-10-31 kl. 09:00
Retten i Kolding
Mødelokale H, 1. sal
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6809

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Fremvisning af ejendommen finder sted torsdag den 24.10.2019 kl. 09.30. Tilmelding er påkrævet og kan ske til le@kirklarsen.dk eller telefon 76115424. Bemærk, at fremvisningen alene gennemføres, såfremt der er tilmeldte hertil.

Retskreds

AS 367/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-10-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.