7k, Falling by, Falling, pr. 30-10-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

7k, Falling by, Falling

Adresse

Persievej 2
8300 Odder

Margrethelyst Friskole, Falling.

Tidligere folkeskole, nu nedlagt friskole, oprindelig opført i 1960 og løbende tilbygget og moderniseret.

Grundarealet udgør 17.093 m², heraf 65 m² vej.

Bygningerne indeholder 2.202 m² erhverv (bygning 1, opført i 1960, forskudt plan med delvis kælder) og 334 m² kælder.

Som en del af ejendommen er en særskilt boligenhed, tidligere pedelbolig/lærerbolig, på 89 m², i BBR benævnt bygning 2, med delvis kælder (kælderareal ikke medtaget i BBR).

Beboelsesejendommen har egen have.

Ejendommen fremtræder velvedligeholdt i røde mursten og med ajourført tagpap.

I størstedelen af ejendommen er termovinduer.

Ejendommen har senest fungeret som friskole med både særskilt SFO og godkendt børnehave.

Der er gode udenomsarealer rundt om bygningsmassen, herunder fodboldbane.

Bygning 3 er udhus på 26 m².

Desuden er et shelter/bålplads og et cykelskur.

Til ejendommen medfølger det løsøre, der er og forefindes pr. auktionsdagen.

Der er ikke udarbejdet særskilt løsøreliste, idet løsøret i forhold til auktionen ikke indgår med en særskilt værdi.

Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak, privat vandværk samt fjernvarme.

Der følgende forbrugstal/udgifter:

El: kr. 69.000 (2017)

Vand: kr. 21.000 (2017)

Varme: kr. 178.000 (7.855 m³/243 MWh) (varmeår 01.06.18 til 31.05.19)

Ejendommen er beliggende i Falling lige uden for Odder, dermed tæt på letbanen og på Aarhus-området.

Bygningen ligger vis-a-vis med Ørting Hallen.

Ejendommen vil være yderst velegnet til skolevirksomhed, kursusvirksomhed, opholdssted eller lignende.

Ejendommen indeholder gymnastiksal, asfalteret skolegård, et stort antal velholdte klasserum/undervisningslokaler, administration, hall-område og fuldt monteret sløjdværksted.

Forudsat anvendelsen ændres til beboelse vil ejendommen være yderst velegnet til bofællesskab, ombygning og opdeling i særskilte lejemål med egen indgang fra vejen og andre lignende formål.

Henset til den begrænsede gæld i ejendommen må det forventes, at denne kan erhverves for en yderst attraktiv pris henset til beliggenhed, antal kvadratmeter, stand m.v.

Ovennævnte beskrivelse bygger på BBR og egen ikke-sagkyndig besigtigelse.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen.

Legeplads (se vedhæftede bilag) medfølger som udgangspunkt ikke.

Ejendommen er beliggende i landzone. Ifølge ejendomsdatarapporten er der forbud mod elvarme.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Sikkerhedsstillelse

Ved et bud på kr. 11.800.000,00 - svarende til den offentlige ejendomsværdi - beregnes sikkerhedsstillelsen til kr. 3.346.696,65 (se side 7).

Ved et bud på kr. 3.000.000,00 beregnes sikkerhedsstillelsen til kr. 1.146.696,65.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6966

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 1.522.800, heraf grundværdi kr. 11.800.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Margrethelyst Friskole under konkurs v/kurator, advokat Jens Brusgaard - tlf. 2262 0344 - e-mail: jbr@trolle-law.dk

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Margrethelyst Friskole under konkurs v/advokat Jens Brusgaard
Trolle Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25
7000 Fredericia

Auktionsbekendtgører

Trolle Advokatpartnerselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-11-19 kl. 10:00
Retten i Aarhus
Fogedretten, Retssal K1
Kannikegade 16
8000 Aarhus C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Trolle Advokatpartnerselskab

Vesterballevej 25
7000 Fredericia

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Aarhus, Fogedretten og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6966

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 20-209/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-10-31 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.