3do, Ulstrup by, Ørum, pr. 01-11-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3do, Ulstrup by, Ørum

Adresse

Gammel Engvej 6
8586 Ørum Djurs

Gult murstenshus i Stenvad tæt på Ørum ved Grenaa.

Beskrivelse af ejendommen matr. nr. 3 do, Ulstrup by, Ørum, beliggende Gammel Engvej 6, 8586 Ørum Djurs:

Mindre ejendom beliggende i Stenvad tæt på Ørum ved Grenaa.

Beboelsesbygningen er i BBR registreret som et fritliggende enfamilieshus, opført i 1964 og med senere renovering.

Ejendommen består af gult murstenshus med 2 mindre tilbygninger, som anvendes til udhus og garage, beliggende på en 800 m² grund, hvoraf 0 m² udgør vej. Ejendommen har en offentlig vurdering på kr. 440.000 og en grundværdi på kr. 76.000. Ejendommen er opført med mursten samt fibercement, herunder asbest som tagdækning.

Ejendommen har et bebygget grundareal på 110 m², heraf 12 m² indbygget udestue og et samlet boligareal på 98 m².

Garage er ifølge BBR registreret opført i 1982 med ombygning i 2012 og har et samlet bygningsareal på 27 m². Udhuset er opført med træbeklædning samt metalplader som tagdækning.

Udhus er ifølge BBR registreret opført på et ukendt tidspunkt og har et samlet bygningsareal på 18 m². Det fremgår ikke, af hvad udhuset er opført med, men det lader til at være mursten samt fibercement, herunder asbest som tagdækning.

Indgang til ejendommen sker via entréen. Entréen er belagt med trægulv/klikgulv. Fra entreen er der adgang til bryggers med mørke klinker samt 2 værelser med trægulv/klikgulv. Derudover er der også adgang til toilet med bad belagt med mørke klinker. Dernæst er der også adgang til stue og køkken. Køkken er belagt med sort hvid ternet linoleum gulv. Stuen er belagt med trægulv/klikgulv. Fra stuen er der adgang til indbygget udestue, hvorefter der er adgang til haven.

De to tilbygninger bestod af et samlet rum med beton/stengulv.

På ejendommen er der registreret olietank.

Tanken er i en 1.500 L størrelsesklasse fra 1985, der befinder sig under terræn, og er ikke i drift, herunder er afblændet.

Følgende hårde hvidevarer forefindes:

Wasco emhætte, Samsung køle-/fryseskab og Bosch opvaskemaskine. Der var tegn på, at der manglede andre hårde hvidevarer.

Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme.

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg.

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Der tages forbehold for tilstedeværelse af fremtidige pågældende hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret samt tingbogen, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6788

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 76.000, heraf grundværdi kr. 440.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Morten Griis Petersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Norddjurs Kommune, inddrivelse v/advokat Rasmus Grejsen Lynge
Advokaterne Passagen
Passagen 4
8500 Grenaa

Auktionsbekendtgører

Advokaterne Passagen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-11-27 kl. 09:30
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokaterne Passagen

Passagen 4
8500 Grenaa

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6788

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 240.000.

Retskreds

AS 54-219/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-11-02 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.