35l, Klim by, Klim, pr. 02-11-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

35l, Klim by, Klim

Adresse

Alvejen 348
9690 Fjerritslev

40c, Klim by, Klim

Adresse

Alvejen 348
9690 Fjerritslev

35c, Klim by, Klim

Adresse

Alvejen 348
9690 Fjerritslev

35m, Klim by, Klim

Adresse

Alvejen 348
9690 Fjerritslev

Tinglyst areal:
Ejendommens tinglyste areal 77,2738 ha, heraf vej 0 m².

Landbrugsejendom, bestående af Alvejen 348 og en bygningsløs ejendom, hvor der drives planteavl. Der har tidligere været drevet slagtekyllingeproduktion.

Jorden:
Der er 77,2738 ha tinglyst areal til Alvejen 348 og 29,7095 ha til den bygningsløse. Ifølge ejer er ca. 92 ha dyrkbart agerjord.

Bygning 1 – stuehus:
Stuehuset er opbygget i mursten og med fibercementtag og ifølge BBR et samlet boligareal på 159 m². Der er igangsat indretning af tagetagen over hele bygningen. Hele tagetagen er ikke registreret som udnyttet i henhold til BBR. Ejendommens arealer fordeler sig på følgende vis:

Indgang i entre med adgang til tagetage, videre til større stue, som har nær sammenhæng med køkkenet og 2 værelser. Fra køkkenet er der adgang til baggang og badeværelse og herfra adgang til beboelsesenhed og videre adgang til garage. Ejendommens entre og ejendommens tagetage er under renovering.

Bygning 2 – Maskinhus:
Opført med stålbuer, eternittag og røde sten. Isoleret og plastmembran i loftet under isolering. Der er 4 rækker foderrender og 5 rækker vandnipler. Opvarmning med varmerør og kalorifer. Desuden forrum. Kap. til 13-15.000 slagtekyllinger pr. hold. Anvendes p.t. til maskinhus. Der er et større hul i mur pga. påkørsel. Ifølge BBR opført i 1960 og med et samlet areal på 410 m².

Bygning 3 – Maskinhus:
Opført i stålbuer, støbt gulv, siderne beklædt med stålplader og eternittag samt mindre hovedkanal til beluftning af frø/frølager. Ifølge BBR opført i 1973 og med et samlet areal på 270 m².

Bygning 4 og 5 – Værksted/vognport:
Opført i stålbuer og siderne beklædt med stålplader, ståltag og porte i siden. I enden er indrettet isoleret værksted. Ifølge BBR opført i 1932 og med i alt 392 m² (198 m² og 194 m²).

Bygning 6 – stald til fjerkræ:
Opført i søstenselementer, eternittag og loftet beklædt med plastmembran. Fælles forrum i enden der forbinder de 2 huse. Er indrettet med 5 rækker Landmeco foderskåle fra 2007 og 6 rækker vandnipler. Opvarmes med varmerør i siderne og kalorifer. Der er ifølge det oplyste i 2014 opsat ny ventilation og styring. Stalden henstår tom og har ikke været anvendt i en længere periode. Ifølge BBR opført i 1977 og med et samlet areal på 4.030 m².

Halmfyr:
Der er nyere KF-halmfyr med kap. til 3 stor-/bigballer med 125.000 l og 25.000 l akkumuleringstanke og 14 m skorsten.

Opbevaring:
Gastæt stålsilo til korn, kap. 5.500 tdr.
2 glasfibersiloer til korn og foder kap. 650 tdr. pr. stk.
2 glasfibersiloer, kap. 280 tdr. pr. stk.
50 m³ betonelementtank til vaskevand.

Olietank:
Autogasolietank på 1.500 L fra 2003. Ifølge BBR er der registreret en olietank fra 1987 på 1.200 L, men denne er fjernet, jf. rapport om miljøtilsyn af 03.07.2018 (vedlagt). Olietanken tilhører tredjemand.

Vindmøller:
Der er opført 4 stk. vindmøller på matr. nr. 40 c. Der henvises til de vedlagte servitutter.

Dyreenheder:
Ejendommen er miljøgodkendt den 01.01.2004 til 232,76 DE, jf. synsrapport af 20.06.2018.

Jagtret:
Fri efter ejerskifte.

Betalingsrettigheder og kartoffelrettigheder:
Der medfølger ikke betalingsrettigheder på tvangsauktionen. Der medfølger ej heller kartoffelrettigheder på tvangsauktionen.

Maskiner:
Der er på ejendommen registreret følgende maskiner:
• Traktorkost
• Tågekanon til desinfektion
• Sprøjte til kalk
• Amerikanersnegl, 20 m, 12 tdr. i timen

Forpagtning:

Jorden er ifølge ejer bortforpagtet, men der foreligger ikke en skriftlig aftale.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 2.825.500, heraf grundværdi kr. 10.000.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jeppe Pilgaard

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S
v/advokat Søren Ehlert
Frederikshavnsvej 215
9800 Hjørring

Auktionsbekendtgører

HjulmandKaptain

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-11-18 kl. 10:30
Retten i Hjørring

Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Søren Ehlert
HjulmandKaptain
Frederikshavnsvej 215
9800 Hjørring

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Fogedretten i Hjørring

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Søren Ehlert

Frederikshavnsvej 215
9800 Hjørring

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 329/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-11-03 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.