8d, Boest by, Nr. Snede, pr. 05-11-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

8d, Boest by, Nr. Snede

Adresse

Godthåbsvej 7
8766 Nørre Snede

Tinglyst areal 8.191 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser ca. 6 km fra Nørre Snede by.

Boligdelen fremstår med ydervægge af røde teglsten, og taget er belagt med bølgeeternit. Den er indrettet med entre med trappe til 1. sal. Forstue. Vinkelophold-/spisestue med udgang til terrasse. Værelse. Ældre køkken med spisekammer. Soveværelse. Bryggers. Badeværelse med gulvvarme og bruseniche fra ca. år 2015. På 1. sal er der et værelse og et loftsrum, der ikke er registreret i BBR. Boligdelen fremstår noget slidt og trænger til modernisering.

I boligdelen fandtes på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Bosch vaskemaskine, Blomberg tørretumbler, Elcold fryser, Voss komfur, Blomberg emhætte samt Gram køleskab.

Herudover findes en erhvervsbygning på 810 m² iflg. BBR. Bygningen fremstår med ydervægge i pudsede teglsten og med bølgeeternittag. Bygningen er indrettet til produktion af forskellige former for TV og reklame-produktioner. Lokalerne indeholder bl.a. reception, 6-8 kontorer, kantine og møderum samt flere toiletter for personale og gæster, studie og produktionslokale på ca. 150 m² med ca. 5 m til kip og med ca. 3 m ved sideben. Lokalerne er efter det oplyste indrettet i 1997 og fremtræder i pæn stand.

I erhvervsdelen fandtes på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Wasco vaskemaskine, Siemens komfur samt Bosch køleskab.

Opvarmning sker med oliefyr.

Der er tinglyst en lejekontrakt og en fremlejekontrakt i 1999, der formentlig ikke længere har betydning. Der er ikke nogen lejere nu. Lejer var ejers søn, og fremlejetagende selskab er lukket efter konkurs.

Udenomsarealerne består af stabilgrus og ral ved indkørsel og i gårdsplads. Restarealet er udlagt i græs.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Vandforsyning er registreret som via enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme), og afløbsforhold er angivet som mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse.

Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Ejendommen ligger inden for skovbyggelinjer. Ejendommen ligger ikke ud til offentlig vej, og adgang sker via nabomatrikel.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1860. Antal etager u. kælder & tagetage: 1 Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 150 m². Samlet bygningsareal 150 m². Samlet boligareal 150 m². Samlet areal: 150 m². Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken). Antal værelser: 3. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme.

Bygningsnr.: 2
Bygning til kontor. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1928. Til-/ombygningsår: 1998 Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).
Bebygget areal 810 m². Heraf indbygget garage 86 m². Samlet bygningsareal 810 m². Samlet erhvervsareal 810. Antal værelser: 11. Heraf antal værelser til erhverv: 11. Antal toiletter: 3. Antal bade: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk. Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme.

Bemærkninger for bygning: Videoproduktion med kontorer, studier, lager m.m. Tidligere staldbygning til kvæghold og svinehold, ladebygning.

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb
Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme). Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. Udledningstilladelse: Der foreligger tilladelse.

Oplysninger om tekniske anlæg:

Anlægsnr.: 1
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift. Fabrikat/type: TITAN Etableringsår: 2005. Størrelsesklasse: 1 Placering: Indendørs. Fabrikationsnr.: 06H6179. Typegodkendelsesnr.: 55-5820. Størrelse: 1.300 L Type: Enkeltvægget. Indhold: Fyringsgasolie Materiale: Plast.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 216.000, heraf grundværdi kr. 750.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Grethe Godthaab Laursen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-11-29 kl. 09:30
Retten i Herning
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Susanne Larsen, Njord Law Firm
sl@njordlaw.com oplys sag 510742-224384/sl
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Herning

Rekvirering af salgsopstilling


Susanne Larsen, Njord Law Firm
sl@njordlaw.com oplys sag 510742-224384/sl
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 700.000. Salgsopstillingen kan hentes på itvang.dk og tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 157/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-11-06 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.