61e, Vester Aaby by, Vester Aaby, pr. 05-11-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

61e, Vester Aaby by, Vester Aaby

Adresse

Svendborgvej 339
5600 Faaborg

2l, Pejrup by, Vester Aaby

Adresse

Svendborgvej 339
5600 Faaborg

1y, Nakkebølle Hgd., Åstrup

Adresse

Svendborgvej 339
5700 Svendborg

Ejendommen er en landbrugsejendom bestående af et stuehus og bygninger, som anvendes til drift af maskinstation, der iflg. BBR er opført i 1977.

Det tinglyste areal er på i alt 89.212 m², heraf vej 0 m².

Bygning 1:
Stuehuset er en gulstensvilla på 121 m², bygningen har eternittag og har fuld kælder. Ejendommen består af entre, køkken, stue, 4 værelser hvoraf det ene anvendes til kontor.

Af hårde hvidevarer kunne registreres: køleskab mrk. Vestfrost, opvaskemaskine mrk. Borch, Komfur mrk. Siemens, vaskemaskine mrk. Aeg.

Ejendommen opvarmes med oliefyr. Olietanken er en 1.200 l tank fra 2009 placeret over terræn udendørs.

Bygning 2 er en hal med værksted på 424 m², heraf 144 m² under halvtag. Ydervægge af metalplader. Tagdækning er af eternit.

Bygning 3 er en rundbuehal af metalplader på 200 m².

Bygning 4 er et udhus og carport på 49 m² opført i træ med træbeklædning på ydervægge og metalplader på taget.

Landbrugsjorden er på i alt 89.202 m² fordelt på følgende:
matr. nr. 61 e V. Åby by, V. Åby, 43.012 m²
matr. nr. 2 l Pejrup by, V. Åby, 4.530 m²
matr. nr. 1 y Nakkebølle Hgd., Åstrup, 41.670 m².

Matr. nr. 1 y er registreret som forurenet på vidensniveau 2.
En del af matr. nr. 61 e er registreret på vidensniveau 1.

Ejer oplyser følgende:
1. at ejendommens jordtilliggende er lejet ud til Anders Børre Nielsen, Bøjden Landevej 7, 5600 Faaborg, og Jens Christian Børre Nielsen, Hundstrupvej 73, 5762 V. Skerninge. Ejer oplyser, at der forefindes en kontrakt vedr. forpagtning af jorden, men at hun ikke er i besiddelse af denne. Ejer kan ikke oplyse noget om lejens størrelse.
2. at alt inventar og driftsmateriel tilhører lejerne, og at hun ikke ejer nogen del heraf.
3. at hun kun har et CVR, men bruger det ikke.
4. at hun ikke er momsregistreret, og at der ikke er moms i lejen.
5. at de erhvervsbenyttede tanke tilhører lejerne.
6. at der ikke er nedgravede tanke.
7. at jagten ikke er udlejet.
8. at der er en sætningsskade på huset i sydvestlige hjørne,
at der er en revne i betondækket i stuen, og at lyskasser er ”slået fra”.
9. at afløbet fra stuehuset stopper til i brønd på egen grund.

Ejers beskikkede advokat, Martin Holm Land, Ideal Advokatfirma, Vestergade 43, 5000 Odense C, oplyser at ovennævnte Anders Børre Nielsen og Jens Christian Børre Nielsen anvender bygning 2 og 3 og kontor i stuehuset til maskinstations virksomhed.

Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed.

Vandforsyning sker ifølge BBR fra alment vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

For del af ejendommen gælder lokalplan 9.121 om motocrossbane.

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 557.900, heraf grundværdi kr. 2.400.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Dorte Nielsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

John Madsen A/S
v/advokat Leif Jørgensen
Albanigade 30
5000 Odense C

Auktionsbekendtgører

Advokat Leif Jørgensen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-11-21 kl. 09:00
Retten i Svendborg
Fogedretten, Mødelokale 15
Christiansvej 41
5700 Svendborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Ret&Råd Fyn A/S v/ Ingelise Larsen

Albanigade 30
5000 Odense C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Svendborg, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Ret&Råd Fyn A/S v/ Ingelise Larsen

Albanigade 30
5000 Odense C

Ekstra bemærkninger

Salgsopstilling kan rekvireres på www.itvang.dk eller www.tvangsauktioner.dk. Der er fremvisning på ejendommen fredag den 15.11.2019 kl. 14.00. Tilmelding nødvendig til Ingelise Larsen på tlf. 63 41 43 03 eller mail: ibl@ret-raad.dk.

Retskreds

AS 7/158/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-11-06 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.