3v, Vildbjerg Præstegård, Vildbjerg, pr. 07-11-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3v, Vildbjerg Præstegård, Vildbjerg

Adresse

Østergade 53
7480 Vildbjerg

Kondemnabel ejendom i Vildbjerg.

Grundarealet er ifølge tingbogen 640 m², heraf 0 m² vej.

Ejendommen ligger i Vildbjerg, 15 km nordvest for Herning. Vildbjerg er en by med godt 4.000 indbyggere, 2 skoler, indkøbsmuligheder samt masser af sportsaktiviteter. Ejendommen er beliggende for enden af en ca. 10 meter lang grusvej, som desuden er adgangsvej for ejendommen.

Ejendommen er opført i 1945 og ombygget i 1989, jf. BBR. På besigtigelsen kunne det konstateres, at ejendommen indeholder 3 værelser, 1 køkken og 1 badeværelse. Der er tinglyst kondemnering på ejendommen. Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 80 m² fordelt på 1 etage.

Ejendommen er opført i letbeton med fibercementtag, jf. BBR. Der hører til ejendommen en garage på 30 m². Der er ikke oplyst opførelsesår på BBR.

Der er indgang til ejendommen på bagsiden af huset. Der har formentlig tidligere været endnu en indgang på langsiden af ejendommen, men denne er i dag et vindue. Fra baggangen er der adgang til et mindre værelse. Yderligere fra baggangen er der via den (formentlig) tidligere entre adgang til stuen. Herfra er der indgang til et soveværelse og til ejendommens køkken, hvor hårde hvidevarer er taget ud. Fra køkkenet er der adgang til badeværelset.

Ejendommen har desuden et tilknyttet opbevaringsrum/tidligere garage. Denne garage er delvist sammenhængende med ejendommen ved noget, der umiddelbart ligner to mindre udegårde til hunde.

Ejendommen bærer generelt præg af, at der formentlig ikke har boet nogen i et stykke tid.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med varmepumpe og elektricitet. Der er dog opvarmningsforbud mod el i området, hvorfor ejendommen skal tilsluttes naturgas, jf. ejendomsdatarapporten. Derudover er det på besigtigelsen konstateret, at der er brændeovn i huset. Dette er også nævnt i tilstandsrapport for ejendommen, men ikke i BBR-meddelelsen.

Ejendommen har inden kondemnering været anvendt til beboelse, er beliggende i byzone og adgangsvejen til ejendommen fører ud til offentlig vej.

Som afløbsforhold er der registreret afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg, jf. ejendomsdatarapport. Det er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat, alment vandforsyningsanlæg.

Af ejendomsdatarapporten fremgår det, at der er beskyttede sten- eller jorddiger på matriklen. Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Beskyttelsen gælder kun diger i landzonen og diger, der ligger i grænsen mellem landzone og by-/sommerhuszone.

Lokalplaner og kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

Køber er gjort opmærksom på, at der på ejendommen er tinglyst deklaration om kondemering. Servitutten omfatter forbud mod beboelse og ophold.

Køber skal være opmærksom på, at der pga. midlertidig indefrysningsordning af grundskyld kan være et indefrosset beløb hos kommunen, som hæfter personligt på ejeren af ejendommen. Såfremt beløbet ikke kan opkræves af sælger, falder kravet tilbage til den nye ejer af ejendommen. Køber må således forvente en efteropkrævning heraf. For yderligere oplysninger om beløbets størrelse henvises til Herning Kommune.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6992.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 195.300, heraf grundværdi kr. 670.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Johnny Bo Jørgensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Herning Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-12-06 kl. 10:00
Retten i Herning
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Herning og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6992

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 28.11.2019 kl. 09.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6992.

Retskreds

AS 179/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-11-08 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.