33b, Lyngå by, Lyngå, pr. 08-11-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

33b, Lyngå by, Lyngå

Adresse

Hammelvej 53
8370 Hadsten

Ejendommen matr. nr. 33 b Lyngå by, Lyngå, beliggende Hammelvej 53, 8370 Hadsten, med et tinglyst areal på 6.000 m², heraf vej 0 m² og en ejendomsværdi pr. 01.10.2018 på kr. 870.000, heraf grundværdi kr. 282.800, er en ejendom bestående af i alt 5 bygninger, der nærmere nedenfor bliver beskrevet.

Ejendommen er tilsluttet privat, alment vandforsyningsanlæg, og afløb er mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav.

For så vidt angår de på grunden beroende tekniske anlæg henvises udtrykkeligt til BBR-meddelelsen, hvor nærmere er beskrevet vedrørende en nedgravet underjordisk tank på 1.500 liter, en tank på 1.200 liter, der er placeret over terræn og endelig en tank på 2.500 liter, der ligeledes er placeret over terræn.

Selve ejendommen består af i alt 5 bygninger, jf. BBR-meddelelsen. Der skal dog udtrykkeligt gøres opmærksom på, at bygningerne generelt er i en ikke god vedligeholdelsesmæssig stand, og at visse af dem fremtræder alene med råvægge.

Bygning nr. 1.

Bygningen er opført i ydervægge af mursten og med tagdækningsmateriale af fibercement, jf. BBR-meddelelsen. Det bebyggede areal andrager 104 m², heraf tagareal 30 m². Det samlede boligareal er på 104 m².

Bygning nr. 2.

Bygningen har et bebygget areal på 112 m², jf. BBR-meddelelsen. Der er ikke varme i bygningen.

Bygning nr. 3.

Bygning nr. 3 er en lade og er opført i bindingsværk og med tag af fibercement og har et areal på 133 m², jf. BBR-meddelelsen.

Bygning nr. 4.

Bygningen er på 130 m² og er opført i letbeton og med fibercement som tagdækningsmateriale, jf. BBR-meddelelsen. Ifølge BBR-meddelelsen er der ingen varmeinstallation, og bygningen er karakteriseret som ”staldbygning til svinehold”.

Bygning nr. 5.

Bygning nr. 5 er i henhold til BBR-meddelelsen opført i 1976 og med ydervægge af betonelementer og med fibercement som tagdækningsmateriale og har ifølge BBR-meddelelsen et bebygget areal på 120 m² og er anvendt som ”maskinhus”. Der er ej heller varmeinstallation i denne bygning.

Det gentages, at de ovennævnte bygninger er beskrevet således, som de fremstår i henhold BBR-meddelelsen, men i henhold til en konkret besigtigelse må det konstateres, at visse af bygningerne fremstår som ikke vedligeholdt, hvorfor en køber må påregne, at der skal udføres opretningsarbejder på de enkelte bygninger.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor hverken rekvirent eller fogedret kan indestå for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 282.800, heraf grundværdi kr. 870.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Ejendomsgruppen Udlejning IVS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Advokat Thomas Monberg
Homann Advokater
Amagertorv 11
1160 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Thomas Monberg

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-12-18 kl. 10:00
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Thomas Monberg

Amagertorv 11
1160 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Thomas Monberg

Amagertorv 11
1160 København K

Ekstra bemærkninger

Fremvisning. Anmodning om fremvisning af ejendommen bedes ske til sekretær Maibrit Runge på e-mail: mr@homannlaw.dk i god tid forinden tvangsauktionens afholdelse.

Retskreds

AS 54-340/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-11-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.