343, Bov, Burkal, pr. 12-02-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

343, Bov, Burkal

Adresse

Slogsgaden 22
6372 Bylderup-Bov

Forretningsejendom.

Ejendommen er erhvervsbygning til serviceerhverv beliggende Slogsgaden 22, 6372 Bylderup-Bov.

Det tinglyste areal udgør 1.437 m², heraf vej 0 m².

I henhold til BBR er ejendommens bygning nr. 1 opført i 1964 med ydervægge af mursten og built-up tag. Ejendommens bygning nr. 2 er opført i 2003 med ydervægge af metalplader og tag af metalplader. Det bemærkes, at oplysningerne fra BBR stammer fra ejer af ejendommen.

Det samlede bebyggede erhvervsareal for bygning nr. 1 udgør i henhold til BBR 283 m², som fordeles på 4 værelser og 1 toilet. Der er i henhold til BBR ingen fast kogeinstallation.

Det samlede bebyggede erhvervsareal for bygning nr. 2 udgør i henhold til BBR 80 m².

Det bemærkes, at der på ejendommen befinder sig en carport, som ikke fremgår af BBR-meddelelsen, men som dog kan ses på kortmaterialet.

Ejendommen er ikke besigtiget indefra, idet det ikke er lykkes at opnå kontakt til ejer.

Ejendommens bygning nr. 1 opvarmes med naturgas fra eget centralvarmeanlæg, etkammerfyr. Ejendommens bygning nr. 2 har i henhold til BBR ingen varmeinstallation.

Ejendommen vandforsynes fra privat, alment vandforsyningsanlæg med afløb til renseanlæg.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer.

Ejendommen fremstår rodet og tilgroet. Auktionskøber må forvente både istandsættelse og oprydningsarbejde.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR-registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7536.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 142.300, heraf grundværdi kr. 730.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Michael Allan Guttorm

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Aabenraa Kommune v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-03-19 kl. 09:40
Retten i Sønderborg

Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7536

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-525/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-02-13 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.