9l, Lunderskov by, Skanderup, pr. 12-02-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

9l, Lunderskov by, Skanderup

Adresse

Gl. Møllevej 9
6640 Lunderskov

Tinglyst areal 1.038 m², heraf vej 192 m².

Ejendommen er beliggende i Lunderskov i et område med blandet bolig og erhverv.

Huset fremstår med ydervægge i røde teglsten, og taget er belagt med bølgeeternit. Husets vinduer er termoruder i trærammer fra ca. 2005. Opvarmning sker med fjernvarme.

Huset er registreret som fritliggende enfamilieshus – dog er kælder og stueplan udlejet, og der er fra stueplan ”blændet” af til 1. sal, hvortil der alene er adgang udefra.

Huset er i kælderplan indrettet med disp. rum i garagen, bruseniche, håndvask samt 2 disp. rum. Fra kælder er der trappe til stueetagen, der er indrettet med vinkelstue, 2 værelser, køkken (anslået ca. 15 år gammelt), kontor samt toilet. 1. sal indeholder 4 værelser, lille køkken samt badeværelse med toilet og bruseniche. Husets gulve er en blanding af tæpper, laminat- og trægulve. Lofterne er primært gipslofter.

Ved besigtigelsen kunne konstateres følgende hårde hvidevarer: Brandt komfur, kogeplade af ukendt mærke, Thermex emhætte, Brandt ovn, Bosch opvaskemaskine samt amerikanerkøleskab af ukendt mærke. Opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler tilhører efter det oplyste lejer.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand indvendigt og almindelig god stand udvendigt. Kælderen fremstår fugtig. Udenomsarealerne består af flisebelagt parkering foran ejendommen, en have, der primær er udlagt med græs, flisebelagt terrasse samt flot træterrasse oven på garagen.

Stueetagen og kælderen er udlejet, og der betales kr. 6.000 pr. måned i husleje. Der er betalt kr. 12.000 i forudbetalt leje, som er medtaget i størstebeløbet.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Der er forbud mod opvarmning med el. Der er planlagt ændring fra fælleskloakering til separatkloakering med ikrafttræden 2022, og der må forventes omkostninger til tilslutning.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af områdeklassificeringen som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt. Ejendommen ligger ud til privat fællesvej, hvortil må forventes omkostninger til deltagelse i vedligeholdelse.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1925.
Til-/ombygningsår: 1978. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1.
Antal værelser: 5. Antal toiletter: 2. Antal bade: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten).
Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 116 m². Samlet bygningsareal 116 m². Samlet kælderareal 49 m². Samlet tagetageareal 75 m². Heraf udnyttet tagetage 72 m². Samlet boligareal 188 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1925. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten).
Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal: 56 m² Samlet kælderareal: 30 m².

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 215.900, heraf grundværdi kr. 1.000.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Helle Sjøgreen Jørgensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-03-19 kl. 09:20
Retten i Kolding
Mødelokale H
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Heidi Højbjerg, Njord Law Firm
hho@njordlaw.com - oplys sag 510742-224779/hho
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding

Rekvirering af salgsopstilling


Heidi Højbjerg, Njord Law Firm
hho@njordlaw.com - oplys sag 510742-224779/hho
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 600.000. Salgsopstillingen kan hentes på itvang.dk og tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 7-465/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-02-13 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.