83, Tumbøl, Felsted, pr. 12-02-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

83, Tumbøl, Felsted

Adresse

Tumbøl Møllegade 10
6200 Aabenraa

Parcelhus.

Ejendommen er et fritliggende enfamilieshus (parcelhus) beliggende Tumbøl Møllegade 10, Tumbøl, 6200 Aabenraa.

Det tinglyste areal udgør 1.290 m², heraf vej 0 m².

I henhold til BBR er ejendommen opført i 1897 med ydervægge af mursten og tag af eternit, hvortil der i 1980 blev tilbygget en garage med ydervægge i træ og tag af bølgeblik.

Det samlede bebyggede areal for bygning nr. 1 udgør i henhold til BBR 455 m², heraf 17 m² indbygget carport, 150 m² indbygget udhus, et samlet tagetageareal på 248 m², heraf 73 m² udnyttet tagetage. Det samlede boligareal udgør i henhold til BBR 361 m², som fordeles på 7 værelser, 2 toiletter, 1 bad samt køkken.

Det samlede bebyggede areal for bygning nr. 2 udgør i henhold til BBR 56 m².

Ejendommen opvarmes med fast brændsel (kul, koks, brænde m.m) fra eget centralvarmeanlæg, etkammerfyr. Det indbyggede udhus på 150 m² og carporten på 17 m² er ligeledes opvarmet med fast brændsel.

Ejendommen vandforsynes fra privat, alment vandforsyningsanlæg med afløb til renseanlæg.

På ejendommen er der i henhold til BBR 3 olietanke. Olietank nr. 1 er etableret i 1968, afblændet og ikke i drift. Olietank nr. 2 er etableret i 1972, afblændet og ikke i drift. Olietank nr. 3 er afblændet og ikke i drift, idet etableringsåret ikke fremgår af BBR.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer.

Ejendommen er ikke besigtiget indefra, idet det ikke er lykkes at opnå kontakt til ejer.

Auktionskøber må forvente omfattende istandsættelses- og renoveringsarbejde. Ejendommens må umiddelbart vurderes som ikke beboelig.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR-registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.
.
Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7538.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 76.200, heraf grundværdi kr. 230.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Bianca-Larisa Coste

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Aabenraa Kommune v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-03-19 kl. 10:20
Retten i Sønderborg
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7538

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-2/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-02-13 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.