22b, Torpe by, Hallenslev, pr. 13-02-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

22b, Torpe by, Hallenslev

Adresse

Torpevej 12
4270 Høng

Tinglyst areal 743 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landlige omgivelser uden for landsbyen Torpe mellem Høng og Gørlev.

Huset fremstår med ydervægge i pudsede og malede teglsten, og taget er belagt med sort betontegl på hovedhus og eternit og stålplader på tilbygninger. Hovedhuset har ældre trævinduer med termoglas samt træ/alu fra 2013 og frem.

Huset må beskrives som halvfærdigt ombygningsprojekt og er i stueetagen indrettet med: Entré. Bryggers ej færdigt. Badeværelse med bruseniche, lyse klinker og lyst vaskeskab. Disp. rum med udgang til garage. Køkken med mulighed for mindre spiseplads. Stue med trappe til 1. sal. 2 værelser. Havestue med udgang til have. 1. sal er ikke registreret på BBR og er under opførsel. Den indeholder stue og værelse. Husets lofter varierer mellem panellofter, træ- og gipslofter. Gulvene varierer mellem pergo-/klinkegulve og støbte gulve hhv. med faste tæpper.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet ingen hårde hvidevarer. Ejendommen opvarmes med pillefyr.

Herudover findes garage med direkte adgang fra boligen. Udhus. Div. små udhuse, hønsehuse og drivhuse.

Ejendommen fremstår i dårlig vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Der mangler en renovering, og der må forventes en indsats for rydning af ejendommen.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Kloakforholdene er mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Der er givet påbud om forbedret rensning til SOP pr. 07.02.2020, hvortil må forventes omkostninger. Kopi af påbuddet vedlægges salgsopstillingen. Der er registreret en nedgravet olietank fra 1973, der i BBR fremstår som i drift. Dette er næppe korrekt, men olietanken er ikke registret som fjernet/sløjfet og opfylder næppe olietankbekendtgørelsens regler.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af et energimærke gyldigt 10 år fra 01.03.2019. Energimærket er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at energimærket alene er udtryk for den sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for hans besigtigelse heraf.

Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i rapporten nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvis gennemført.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1882.
Til-/ombygningsår: 1986. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal boliger uden køkken: 0. Antal værelser: 3. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 110 m². Heraf indbygget udestue 18 m². Samlet bygningsareal 110 m². Samlet boligareal 92 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme.

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: Ukendt. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet. Bebygget areal: 24 m²

Bygningsnr.: 3
Bygningens anvendelse: Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: Ukendt. Materialer: Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet. Bebygget areal: 15 m².

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse. Påbud om forbedret rensning: Rensning skal forbedres til SOP.

Oplysninger om tekniske anlæg:
Anlægsnr.: 1.
Beliggende på matrikel 22 b. Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform). Driftstatus: I drift. Etableringsår: 1973. Størrelsesklasse: 1. Placering: Nedgravet/underjordisk Typegodkendelsesnr.: 06-001. Størrelse: 1.500 L. Indhold: Fyringsgasolie. Materiale: Stål.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 127.900, heraf grundværdi kr. 760.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Thomas Detlef Jakobsen og Margarita Stancheva Jakobsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-03-11 kl. 10:40
Retten i Holbæk
Mødelokale 6
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Susanne Larsen, Njord Law Firm
sl@njordlaw.com oplys sag 510742-224054/sl
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling


Susanne Larsen, Njord Law Firm
sl@njordlaw.com oplys sag 510742-224054/sl
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på itvang.dk og tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 40-517/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-02-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.